12.10.2018

Ikäihmisille lisää yhteisöllistä ruokailua ja vaihtoehtoisia ruokailumalleja

Toimintakyvyn heikkenemisen ensimmäinen signaali on kotiaterian tilaaminen. Tämä huomio tuli selkeästi esiin Ammattikeittiöosaajat ry:n tekemässä selvityksessä, jossa tarkasteltiin kotiaterioiden nykytilannetta ja kehittämistarpeita. Asiakkaiden kuuleminen on kaiken palvelutarjonnan perusta, ja tähän palveluun kannattaa panostaa.

Koko juttu on julkaistu valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta -sivuston Tieto käyttöön -blogissa 4.10.2018.

Blogitekstissä kannustetaan pohtimaan kotiaterioiden toimitusketjua palveluketjuna, jossa tarvitaan moniammatillista osaamista ja inhimillisiä kohtaamisia. Palveluketju on niin vahva kuin sen heikoin lenkki. Lisäksi tekstissä esitetään keskeiset selvityksessä esille nousseet asiat kotiaterioiden kehittämisen, ruuan ja syömisen, kotiateriapalveluiden organisoinnin sekä kotiateriapalvelun palveluketjun osalta.

Ikäihminen syömässä kotona.jpg            Yhteisöllinen ruokailutilanne_web_kuva.jpg

Blogiteksti liittyy Ikäihmisten ruokapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä -hankkeeseen. Ammattikeittiöosaajat ry on yhtenä toimijana mukana hankkeessa ja teki ruokapalvelu- ja vanhuspalveluvastaaville kyselyt ja teemahaastatteluita kotona asuvien ja kotihoidon piiriin kuuluvien ikäihmisten kotiateriapalveluista.