28.7.2015

Hyvä hygienia- laadukas ruoka!

Tuttu sanonta ” puhtaus on puoli ruokaa ”- sai jälleen vahvistusta Ammattikeittiöosaajien jäsenistölleen kohdistamassa kyselyssä. Keväällä 2015 tehdyssä kyselyssä kartoitettiin ruokapalveluammattilaisten näkemyksiä  keittiötyöhön tulevien uusien työntekijöiden perehdyttämistarpeista.

Hygieenisten työskentelytapojen valitseminen keittiötyön tärkeimmäksi perehdyttämiskohteeksi ei ole yllätys. Keskusteluissa catering-alan opettajien kanssa tulee usein ilmi kokkiopiskelijoiden tietämättömyys keittiötyön perushygieniasta.  Alalle hakautuvat eivät aina miellä ruokapalvelutyötätyötä paljon hygieniaosaamista edellyttävänä. Lieneekö tähän syynä rennolla otteella rakennetut TV:n lukuisat kokkiohjelmat, joissa  ruoanlaitto toisinaan näyttäytyy hassunhauskana puuhana ja raaka-aineiden roisina roiskahteluna. Kokkiohjelmien ruoanvalmistustavat eivät  kuitenkaan ole rinnasteisia arkiseen ammattikeittiötyöhön.

Perehdytystä ja muistuttamista tarvitaan myös ergonomia-asioista ja työturvallisuudesta. Kun ruokaa valmistetaan suuria määriä korostuvat ergonomia-asiat, sillä useat keittiön prosesseista sisältävät pitkiäkin jaksoja samankaltaisena toistuvia työvaiheita. Tällaisia henkilöstön työturvallisuuteen liittyviä kriittisiä pisteitä löytyy ainakin ruoan annostelu-ja pakkaamistilanteista. Jos työergonomiasta ei pidetä hyvää huoltaa tapaturmien ja rasitusvammojen riski kasvaa.

Lue lisää kyselyn tuloksista Amkon blogista.