25.9.2012

Projektihenkilö imagokampanjaan

Ammattikeittiöosaajat ry hakee projektityöntekijää Ammattikeittiöalan imagohankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on kohottaa ammattikeittiöalalla työskentelevien  ammatillista arvostusta erilaisten toiminta- ja viestintäelementtien avulla.

Tarjoamme   3:kkn työjakson aikavälillä  22.10.2012-31.1.2013. Hanketyö jatkuisi mahdollisesti vuoden 2013 loppuun asti  mikäli rahoitus järjestyy. Hankkeen rahoituksesta vastaa pääosin  maa-ja metsätalousministeriö ja vuoden 2013 rahoitus varmistuu loppuvuonna 2012.

Hakijalta edellytämme

  • sujuvia viestintätaitoja ( ravitsemus-ja ruokaviestintä)
  • ammattikeittiö-/ravitsemisalan tuntemusta
  • motivaatiota  saattaa loppuun jo aloitettu projektityö sisältäen  mm. hankkeen puitteissa suunnitellun  valtakunnallisen kouluruokadiplomin julkistamiseen  liittyvän viestintätyön
  • sujuvaa sähköisten medioiden hallintaa ( mm. kouluruokadiplomi-sivuston ylläpito)
  • ravitsemisalan tutkintoa: ETM/ restonomi, myös opintojen loppuvaiheessa olevat  huomioidaan

Hakemukset ansioluetteloineen pyydetään välittämään  5.10. 2012 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: marjut.huhtala@amko.fi

Lisätiedot:

Toiminnanjohtaja Marjut Huhtala
p. 050 341 3957
marjut.huhtala@amko.fi