29.1.2013

Diplomiruokaa Suomen kouluihin 

Tiedotustilaisuuksissa 29.-31.1.2013 luovutetaan kouluruokadiplomit pilottikouluille Kirkkonummella, Myllykoskella ja Naantalissa. Samalla julistetaan kouluruokadiplomin haku avoimeksi kouluruokaa.fi –sivustolla. Kouluruokadiplomia rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Kouluruokadiplomi on osoitus mallikkaasti hoidetusta kouluruokailutilanteesta

Ammattikeittiöosaajat ry:n koordinoimassa imagohankkeessa kouluja kannustetaan kouluruokailutilanteen laadun varmistamiseen valtakunnallisen kouluruokadiplomin avulla. Kouluruokadiplomi on osoitus turvallisen ja ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän kouluruokailun tuottamisesta sekä hyvästä yhteistyökyvystä ja muutosvalmiudesta erilaisten asiakkaiden palvelemiseksi. Diplomin saaneet kouluravintolat henkilökuntineen osoittavat vanhemmille, koululaisille ja koulun henkilökunnalle välittävänsä aidosti kouluruokailun tasosta. Myös kunnalliset päätöksentekijät ja sidosryhmät saavat tietoa niistä asioista, joita päivittäinen maittavan ja turvallisen ruoan valmistaminen ja tarjoaminen kunnilta edellyttää. Diplomia voi hyödyntää laadukkaiden ja tasokkaiden ruokapalvelujen markkinoinnissa.

Diplomin tavoite

Kouluruokadiplomin tavoitteena on yhtenäistää suomalaisen kouluruoan laatuvaatimukset sekä huomioida kouluruokailutilanteen kasvatuksellinen ja sosiaalinen merkitys nuorten kehityksessä ja koko kouluyhteisössä. Kampanjalla tehdään kouluruoanvalmistajien työtä näkyväksi sekä kohotetaan suurtalouskeittiöiden henkilökunnan arvostusta tuomalla esille heidän osaamistaan ruokapalveluiden laadunhallinnassa, ympäristövastuullisuudessa ja asiakaspalveluissa sekä kirkastetaan suurtalousalan merkitystä kansanravitsemuksen näkökulmasta. Koko kampanjan tavoitteena on lisätä sävyltään positiivisia mainintoja kouluruokaravintoloiden ammattilaisten työstä. On ensiarvoisen tärkeää säilyttää Suomi kouluruokailun edelläkävijänä ja tukea ammattikeittiöiden työtä tässä haasteessa. Kyselysarjan toimivuus testattiin neljässä pilottikoulussa, joita olivat Kirkkonummen koulukeskus Kirkkonummelta, Kartanonkosken koulu Vantaalta, Lietsalan koulu Naantalista ja Saviniemen koulu Myllykoskelta.

Millaiset koulut voivat hakea diplomia?

Kouluruokadiplomia voivat hakea sekä julkisen sektorin ruokapalveluyksiköt (kuntien ruokapalvelu- ja kouluyksiköt) sekä yksityiset catering-yritykset. Jokaiselle diplomi-kysymyssarjan läpäisseelle kouluruokaravintolalle luovutetaan konkreettinen diplomi.

Miten diplomia haetaan?

Kouluruokadiplomin keskeisenä ansaintaperusteena on koko koulun ja sidosryhmien yhteistyö ja sitoutuminen mallikkaasti sujuvaan kouluruokailutilanteeseen. Diplomi on yleisesti haettavissa Kouluruokadiplomi.fi sivustolla. Kouluruokasivustolla löytyy diplomiin johtava 45 väittämän ja monivalintakysymyksen sarja. Kouluruokadiplomin ansaitakseen kouluyhteisön on täytettävä oikein 85 prosenttia kysymyssarjan taustalla olevista kriteereistä.

Kouluruokadiplomi yhteisöllisyyden rakentajana

Kouluruokadiplomiin liittyy yhteisöllisyyden periaate. Tavoitteena on ruokapalveluiden sitouttaminen kestävän kehityksen toimintamalleihin, asiakas-tyytyväisyyden lisääminen ja ravitsemusvalistuksen integroiminen mm. kotitalouden-, liikunnan, terveystiedon tai ympäristöopin oppitunneille sekä yhteistyö kodin ja koulun välillä. Kouluruokadiplomi-työkalu kannustaa oppilaita osallistumaan ja ottamaan vastuuta koulun yhteisistä asioista aikuisten ohjaamana ja tukemana. Kouluruokailutilanteen kehittäminen on sidoksissa opetussuunnitelman toteuttamiseen. Kouluruokailun opetus- ja kasvatustehtävä voi toteutua vasta silloin, kun koulun yhteisöllisyys on vahva.

Lisätietoja

Tominnanjohtaja Marjut Huhtala                                     Projektihenkilö Pirjo Alanko
050 341 3957                                                               050 339 6844
marjut.huhtala@amko.fi                                                pirjo.alanko@amko.fi

Tutustu sivustoon:

kouluruokadiplomi.fi

kouluruokadiplomi_pieni.jpg