13.10.2016

Amkon uutiskirje 9/2016

Ammattikeittiöosaajien seminaari innosti ajankohtaisilla aiheillaan

Uusia merkityksiä luova palvelumuotoilu, kasvisruokailu ja  psykologinen pääoma olivat teemoina Ammattikeittiöosaajien seminaarin puheenvuoroissa 11.10 Helsingissä

Lämmin Kiitos kaikille osallistujille, puhujille ja yhteistyökumppaneille!

KUva_16_web.jpg
 
Otteita puheenvuoroista:

Kasvisruokailu on pysyvä trendi

Tulevaisuudessa kasvisruokailu ei ole pelkästään ”mukava juttu” vaan todellinen vaihtoehto lihan syömiselle. Maapallon ekologisen kantokyvyn rajat tulevat nykyisellä elämäntyylillä  vastaan nopeammin kuin kuvittelemmekaan.  ”On otettava todesta se, että meillä on vain yksi planeetta”, huomautti dosentti Arto Salonen esityksessään.

Kasvisruokailulla on monta motiivia:terveys, ekologisuus, eettisyys ja ilmastotietoisuus unohtamatta globaalia solidaarisuuden tuntoa.

” Vaikka Suomen näkökulmasta olisi kivaa, että  ilmastonmuutoksen myötä säästä tulisi leudompi, tarkoittaa tämä ankaraa kuivuutta ja nälänhätää toisaalla”, painotti ravitsemusterapeutti Leena Putkonen. Hän näkee kasvisruokailun kehittämisessä paljon mahdollisuuksia niin kodeissa kuin joukkoruokailussa. Raaka-aineista ei ole enää pulaa. Perinteisten palkokasviproteiinien rinnalle on noussut lukuisa joukko vaihtoehtoisia proteiininlähteitä.

Hyvä palvelu luo uusia merkitysnäköaloja

Jos haluat luoda merkityksellisen elämän niin itselle kuin muille pohdi tätä kysymystä
” Mitä tarvitaan lisää hyvään elämään, palveluun, olemiseen?”, kysyi Arto Salonen. Tekipä ihminen työkseen mitä tahansa hän voi löytää työlleen ja käytökselleen syviäkin merkityksiä. Silloin työnteon motiivit eivät perustu materialistisiin tavoitteisiin vaan inhimillisen pääoman kasvattamiseen.

Miten työn merkityksen sisäistäminen sitten näkyy palvelumuotoilussa ja asiakaskohtaamisissa?

Salonen  tiivistää onnistuneen palvelutilanteen ja sen  tunnusmerkit:

Hyvä palvelu a) lisää asiakkaan omanarvontunnetta, b) on kokonaisvaltaisesti vastuullista, c) tarjoaa elämälle uusia ja pitkällä aikavälillä kestäviä merkitysnäköaloja.

Kuva_8_web_web.jpg
Kuvassa Ilona Rauhala ja Arto Salonen

Psykologinen pääoma haltuun

Seminaarissa puhuneen Ilona Rauhalan mukaan psykologiseen pääomaan kuuluu sopivassa suhteessa toiveikkuutta, optimismia, itseluottamusta ja sinnikkyyttä. On kuitenkin ymmärrettävä erilaisille temperamentille tyypilliset käyttäyttymismallit. Esimerkiksi kun tuodaan uusia asioita työyhteisöön. ” Osa porukasta on heti into piukassa ja valmis kokeilemaan uutta. Toiset taas jarruttelevat ja mieluummin vetäytyvät kaikesta uudesta.”

Miten sitten johtaa ja motivoida erilaisia persoonallisuuksia. Esimiesasemassa tärkeintä on oma esimerkki. Rauhala pisti pohtimaan kysymystä: ”Kun minä tulen paikalle, mitä tulee paikalle?”

Uusi Palmia: arki hoidossa kaikkialla

Organisaation uusi strategia voidaan luoda nopeastikin kertoi Palmian toimitusjohtaja Nina Rokkila. Palmiassa uusi rohkeampi strategia kumpuaa asiakkaiden aidosta kohtaamisesta. Kohtaamiset näkyvät Helsingissä päivittäin arkisissa tilanteissa. Muutos entiseen palvelukulttuuriin voi olla vaikka se, että vartijalla on lupa  hymyillä ja metrosiivoja kokee olevansa tärkeä osa asiakaspalvelun polussa.

Kouluruokailusuositukset uudistuvat

Uudet Kouluruokailusuositukset ovat työn alla ja lähtevät piakkoin kommentointikierrokselle, kertoi Valtion ravitsemusneuvottelukunnan pääsihteeri Arja Lyytikäinen.  Suositusten päätavoitteena on lasten ja nuorten tasapainoinen ravitsemustila ja kokonaisvaltainen ajattelu kouluruokailun linkittymisestä muuhun koulupäivän aikaiseen toimintaan.

”  Suosituksissa katsotaan koulupäivää kokonaisuutena, jota rytmittävät koululounas ja välipalasyöminen. Terveellinen koululounas voi olla sellainen, johon suunnitellusti kuuluu myös välipala. Fokuksena on aina lapsen tai nuoren hyvinvointi”. Koululaisten osallistamiseen velvoittaa myös uusi perusopetuksen opetussuunnitelma.

***

Päivässä julkaistu Ammattikeittiöosaajat ry:n tuottama videosarja on nyt katseltavissa ja jaettavissa Amkon sivuilta eteenpäin:

Videosarja sisältää viisi lyhyttä teemavideota, joiden aiheina ovat ruoanvalmistusmenetelmät, ergonomia ja työturvallisuus, hygienia ja omavalvonta, kestävä kehitys ja asiakaspalvelu

Videoiden tavoitteena on tukea opiskelijoiden, työssäoppijoiden ja uusien työntekijöiden perehdyttämistä ja esitellä ammattikeittiöalaa modernina ja monipuolisia työtehtäviä tarjoavana tulevaisuuden alana.

amko.fi/perehdytys

 Kuva_1_sem_web.jpg
Kuvassa videoprojektiin osallistuneita: vasemmalta oikealle Kymijoen ravintopalveluiden Jyrki Karppinen, Marjut Huhtala Ammattikeittiöosaajat ry:stä, Kari Turkia Kymijoen ravintopalveluista, Virpi Kulomaa Ammattikeittiöosaajista, Virpi Niveri Kymijoen Ravintopalveluista ja keskellä vasemmalta oikealle Sini Hyöky, Kymijoen Ravintopalveluista ja kauvauksissa roolihahmona toiminut Anna-Maria Sundelin.

Kiitos kaikille muillekin projektiin osallistuneille!
***
Uutiskirjeen teksti: Marjut Huhtala, kuvat: Terhi Honkonen
Täältä löydät lisää kuvia Amkon seminaarista:
http://www.amko.fi/jarjesto/kuvat/