26.4.2016

Amkon uutiskirje 5/2016

Lahden seminaari inspiroi ennätysyleisöä!

Ammattikeittiöosaajien seminaarissa tähyttiin vahvasti tulevaisuuteen. Sibeliustalon upeissa puitteissa saimme tiivistä tietoa ammattikeittiöalan ajankohtaisaiheista, verkostoiduimme ja tutustuimme yritysten tuoteuutuuksiin. Kevään seminaari keräsi ennätysyleisön –osallistujia oli paikalla yli 160 henkilöä eri puolilta Suomea. Kiitos kaikille aktiivisille osallistujille, puhujille, yhteistyökumppaneille ja toimitsijoille! Saamamme palautteen perusteella päivien kokonaisantiin oltiin erittäin tyytyväisiä.

Amkon koulutuspäiväsivulta löydät koosteen osasta seminaariesityksiä ja tunnelmakuvia.
Koulutuspäivistä laaditaan myös kooste toukokuun lopussa ilmestyvään AmmattikeittiöOsaaja-lehteen. Seuraava Amkon seminaari järjestetään lokakuussa Helsingissä. Tästä infoamme tarkemmin vielä ennen kesälomia.

http://www.amko.fi/koulutuspaivat/

***
Kouluruoka-ja Makuaakkoset-diplomin tsemppidiplomit

Kevätseminaarissa julkistettiin Kouluruoka-ja Makuaakkoset-diplomin erikoistunnustukset ns. tsemppidiplomien saajat. Tsemppidiplomin myöntämisen perusteena on ruokapalveluntuottajan erityinen aktiivisuus diplomien hakemisessa oman alueensa kouluihin ja päiväkoteihin. Katso lisätietoa ja tsemppidiplomien saajat tästä:

 

http://www.kouluruokadiplomi.fi/ajankohtaista/tsemppidiplomit-ruokapalveluille/

***
Maksutonta koulutusta- osallistava opetussuunnitelma ja ruokakasvatus

Tiedoksi kuntanne rehtoreille, opetushenkilöstölle, ruokapalveluhenkilöstölle, päiväkodin henkilöstölle, terveydenhoitajille, iltapäiväkerhojen ohjaajille, koulunkäynnin ohjaajille ja opetus-ja sivistystoimen luottamushenkilöille. 

Uudistettu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet on käynnistänyt kouluissa paikallisten opetussuunnitelmien tekemisen. Uudet koulu- ja päiväkotiruokailua koskevat säännökset ja suositukset velvoittavat uudenlaiseen toimintakulttuuriin ja koko henkilöstön osallistamiseen ruokakasvatustyössä. 

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt rahoituksen koulutuskokonaisuuden järjestämiseen teidän työtänne auttamaan. Koulutuksen tavoitteina on antaa työvälineitä paikallisen opetussuunnitelman ja varhaiskasvatussuunnitelman tekemiseen koskien ruokailua ja ruokakasvatusta koulussa ja päiväkodissa. Koulutukseen osallistuvat henkilöt saavat uutta tietoa onnistuneen ja osallistavan ruokailun järjestämisestä, ruokakasvatuksesta, vastuullisista valinnoista ja ruokasivistyksen lisäämisestä. Tavoitteena on myös antaa työkaluja ja oivalluksia, jotta suomalainen koulu- ja päiväkotiruokailu nähtäisiin tärkeänä osana lasten ja nuorten kasvatus- ja opetustyötä. Koulutus on osallistujille maksutonta.

Koulutukseen sisältyy kaksi seminaaripäivää vuoden 2016 aikana sekä teidän työtänne helpottava etätehtävä, jonka voi tehdä ryhmätyönä, esimerkiksi koulukohtainen kouluruokailua koskeva suunnitelma koulun opetussuunnitelmaan, Kouluruoka- ja Makuaakkosetdiplomin työstäminen tai muu ruokakasvatusteko.

Tavoiteltava ryhmäkoko on noin 25 – 35 henkilöä. Ministeriön tahdon mukaisesti jokaisessa ryhmässä pitää olla niin opetus- kuin ruokapalveluhenkilöstöä. Kannustamme teitä yhteistyöhön lähialueen kuntien kanssa, mikäli ryhmäkoko ei muuten täyty. Koulutukseen sisältyy myös jokaisella koulutuspaikkakunnalla järjestettävä ja mahdollisuuksien mukaan toteutettava tietoisku oppilaille kouluruokailusta. 

Koulutuspaikat ja päivät sovitaan erikseen yhteyshenkilönne kanssa, joka kokoaa ryhmän ja hoitaa tilavarauksen ruokailuineen. Päivät sovitaan kalenterinne mukaisesti sellaisille päiville, jotka teille parhaiten sopivat. Koulutuksen saaminen paikkakunnallenne siis edellyttää yhteyshenkilön nimeämistä.

Olemme toteuttaneet vastaavia koulutuskokonaisuuksia laajasti ympäri Suomea vuodesta 2012 lähtien. Koulutukset ovat rakentaneet yhteishenkeä ruokapalvelussa, lisänneet kasvattajuutta ja yhteisöllisyyttä niin palveluketjussa kuin ruokailijoiden keskuudessa sekä osaltaan mm.vähentäneet ruokahävikkiä. Koulutttajatiimiimme kuuluvat kanssani professori Päivi Palojoki ja filosofian tohtori Seija Lintukangas. 

Ryhmät, joita voidaan perustaa yhteensä viisi eri paikkakunnille, muodostetaan varausjärjestyksessä eli kannattaa toimia nopeasti.

Lisätietoja sähköpostilla tatu.lintukangas@primedu.fi tai puhelimitse 050 5311665. Lisätietoja antaa myös Seija Lintukangas seija.lintukangas@gmail.com tai puh. 0405894446.