8.4.2019

Amkon uutiskirje 4/2019

Kouluruoka-ja Makuaakkoset-diplomit palkittiin

Alfred Kordelinin säätiön Jaakko Kolmosen rahaston neljä ruokakulttuuripalkintoa jaettiin Helsingin Messukeskuksessa Kevätmessuilla. Yhtenä palkittavina olivat Ammattikeittiöosaajien diplomit.

Palkinnon saivat Pekka Heikkisen leipomo, Illallinen taivaan alla -tapahtuma, Kouluruoka- ja makuaakkoset -diplomit sekä Ruokavisa.

”Tämän vuoden palkitut ovat ansiokkaasti edistäneet suomalaista ruokakulttuuria joko valtakunnallisesti tai paikallisesti. Lisäksi tänä vuonna halusimme antaa tunnustusta lasten ja nuorten ruokakasvatusta edistäneille", toteaa Alfred Kordelinin säätiön Jaakko Kolmosen rahaston asiamies
Petri Kolmonen.

Kouluruoka- ja Makuaakkoset -diplomeita arvioitiin näin:
Molemmat diplomit edistävät ravitsemussuositusten jalkauttamista, ruokakasvatuksen käytännön toteuttamista koulu- ja päiväkotiympäristössä sekä myönteistä ruokapuhetta. Diplomisuorituksia on juhlittu sadoissa kouluissa ja päiväkodeissa kautta maan ja samalla kohotettu ruuan ja sen tekijöiden arvostusta. Diplomi ansaitaan, kun ravitsemusasiat ovat kunnossa, koulussa huolehditaan, että kaikki osallistuvat ruokailuun ja että ruoka on kestävästi sekä ympäristöasiat huomioiden hankittu, valmistettu ja tarjoiltu.


Palkinnon luovutti Petri Kolmonen joukkoineen. Keskellä Amkon Päivi Jämsén ja
Marjut Huhtala. Kuva: Tiina Makkonen

Palkinnonsaajat valitsi rahaston toimikunta. Jaakko Kolmosen rahasto palkitsee henkilöitä, ilmiöitä ja toimijoita, jotka ovat merkittävästi edistäneet suomalaista ruokakulttuuria omalla alueellaan tai alallaan.

***
Ammattikeittiöosaajat mukana StratKit-EU-hankkeessa, jossa luodaan yhteisiä kestävän kehityksen työkaluja julkiseen ruokapalveluun

Julkiset ruokapalvelut edustavat erityisen näkyvästi, havainnollisesti ja tehokkaasti kehityskulkuja yhä kestävämpiä ruokajärjestelmiä kohti. Koska julkiset ruokapalvelut muodostavat monimutkaisen ammatillisen kokonaisuuden, niiden tavoitteellinen kehittäminen vaatii yhteistä oppimista, kehittämistä ja innovointia jossa erilaiset toimijat kohtaavat työhönsä liittyvissä kehittämiskysymyksissä.


Kuva:MA/JS, Rostock, 2018

Hankkeeseen ovat sitoutuneet Itämeren alueella (Baltic Sea Region, BSR) toimijat Suomesta, Virosta, Puolasta, Saksasta, Tanskasta ja Venäjältä osallistumalla StratKIT hankkeeseen (01.01.2019-30.06.2021). Hanketta rahoittaa  Interreg Baltic Sea Region, Euroopan alueellinen kehittämisrahasto, yhteistyössä  Venäjän Federaation kanssa 2 M€:n kokonaisrahoituksella.

Hankekumppanit kartoittavat omien maidensa nykytilanteen ja osaamistason, mallintavat kestävän kehityksen dynamiikan, rakentavat toteuttamista varten käytännön kestävyystyökalut ja viestivät tuloksista Itämeren alueella ja laajemmin Euroopassa toimijoita varten suunnitellun mediatyön avulla.


Hankkeen Kick-Off-palaveri järjestettiin Helsingissä helmikuussa.

Ammattikeittiöosaajat ry edustaa hankkeessa Suomea julkisen sektorin ruokapalveluiden verkosto-ja täydennyskoulutusjärjestönä.  Hankkeen keskeisin työmenetelmä on havainnoiva haastattelututkimus valittujen kansallisten organisaatioiden toimipisteissä ja hyvien käytäntöjen mallintaminen. Hankkeen alussa valitaan maakohtaiset pilottikohteet, joiden kanssa tavoitellaan kestävää kehitystä tukevia uusia toimintamalleja.   Hankkeessa pyritään käytännönläheisten ratkaisujen etsimiseen ja niiden kuvaamiseen julkisen ruokapalvelun asiakkaiden  näkökulmasta ymmärrettävällä tavalla. Hankkeen pääkoordinaattori on Helsingin yliopiston Ruralia-Instituutti.
Tiedotamme hankkeesta lisää sen edetessä.
***
Lähikuvassa AmmattikeittiöOsaaja-juttusarjan uusin kertomus luettavissa

Jyrki Karppinen on näköalapaikalla kymenlaaksolaisille ateriapalveluita tuottamassa

Ruokapalveluala on muuttunut valtavasti sen runsaan 20 vuoden aikana, joista Jyrki Karppisella on kokemusta. Hänen työpaikalla on kaikki pelit ja vehkeet, mitä modernissa ammattikeittiössä ja sellaisen hallinnossa tänä päivänä osataan edes kaivata. Yhtä vain puuttuu. Kristallipallo olisi tarvittava työkalu, sillä tulevaisuus rakennetaan nyt, painottaa Karppinen.

 ”Ala on mennyt valtavasti eteenpäin - niin työskentelyolosuhteet ja ergonomia kuin raaka-aineiden jalostusaste. Samalla ammattilaisilta vaaditaan yhä enemmän. On hallittava ict, hygieniaosaaminen, erityisruokavaliot, eri ruoanvalmistusmenetelmät ja laitteistot. Kasvavissa yksiköissä jokaisen on ymmärrettävä olevansa osa isompaa prosessissa. Jos laatu pettää yhdessä kohtaa, on vaikutus valtava.”

Jyrki Karppinen liittyi Amkon edeltäjään, Fidaan jo opiskelijajäseneksi.

Lue koko haastattelu Amkon juhlavuosi-sivulta.

***
Nyt dilomeita hakemaan!

10.5.2019 mennessä haetut diplomit ehdimme toimittaa vielä koulujen
kevätlukukauden aikana.