14.12.2016

Amkon uutikirje 11/2016

Jäsenkyselyn tuloksia

Kiitos kaikille palautetta antaneille!

Alla olevasta linkistä pääset katsomaan  kysymysten vastausjakaumat:

https://link.webropolsurveys.com/short/d47cba0dcc2a42148c948a92bd552f9e
Kirjoita salasanakenttään:
Kysely_2016

Lisäksi saimme runsaasti sanallista palautetta, tässä koontia kommenteistanne:

Mitkä ovat tärkeimmät perustelusi olla AMKO:n jäsen? Kerro myös jos olet joihinkin asioihin jäsenyydessäsi tyytymätön. 

Tärkeimmiksi perusteluiksi mainittiin useissa vastauksissa  mahdollisuus tavata kollegoita, ammattitiedon saaminen ja hyvät mahdollisuudet päästä tutustumaan sellaisiin paikkoihin ja toimintatapoihin, joihin ei yksityishenkilönä pääsisi.  Lisää toivottiin aktiivista toimintaa alueyhdistyksiin ja kokemusta siitä että olisi tervetullut mukaan uutena jäsenenä. Valtakunnallisia seminaareja toivottiin järjestettävän eri puolilla Suomea.

Miten kehittäisit Ammattikeittiöosaajat ry:n tuottamia sisältöjä ja palveluja, jotta kokisit hyötyväsi vielä enemmän järjestöstä? 

Vastauksissa toistui toive saada monipuolista tietoa alasta. Esimerkiksi elintarvikelainsäädännöstä ja kaikista uusista konsepteista, jotka tulisi ammattikeittiötyössä huomioida.
Web-pohjaisia tiedotuskanavia toivottiin tulevaisuudessa enemmän. Esimerkiksi osa seminaaripäivien luennoista voisivat vastaajien mielestä olla webinaari-muodossa. Enemmän toivottiin informaatiota ja tiedonvaihtoa toimialamme eri sektorien välillä ja kokemusten jakamista  ( esim. intranet-tyyppinen-ympäristö ammattikeittiöalan kysymyksille ja vastauksille.)

Miten kehittäisit Ammattikeittiöosaajien järjestämiä seminaareja ja aluetilaisuuksia? 

Seminaarien sisältöjä pidettiin pääosin hyvinä ja antoisina. Varsinaisia uusia aihe-tai teema-ehdotuksia ei vastauksissa ilmaantunut. Joissakin vastauksissa toivottiin asiasisällöiltään tiukasti ammattikeittiöalaa käsitteleviä seminaareja, ei yleisluentoja.  Uutuustietoa kaivataan mutta myös verkostoitumista. Koulutuksiin matkustamista ja pitkiä etäisyyksiä harmiteltiin. Moni piti hankalana perustella seminaariin osallistumista työnantajalle, vaikka on kysymys alan täydennyskoulutuksesta.

Aluetilaisuuksia toivottiin pidettävän tiheämmin. Toisaalta joissakin vastauksissa ilmeni, että tilaisuuksiin on vaikea saada aktiivisia osallistujia.

Palautteesi, toiveesi ja terveisesi toimihenkilöille: 

Saamamme  palaute oli suurimmaksi osaksi kiittävää. Olemme kiitollisia rohkaisevista sanoistanne. 
Resursseihin suhteutettuna kehitämme toimintaamme ja teemme voitavamme jatkossakin!

***
Suomi 100 vuotta- tavoitteena 1000 Kouluruokadiplomia!

Ammattikeittiöosaajat on mukana Suomi100-ohjelmassa.
kasto kampanjan tiedot ennakkotiedot tästä:
http://www.kouluruokadiplomi.fi/suomi-100-vuotta-tavoitteena-1000-kouluruokadiplomia/

Mukavaa joulun odotusta!