Ajankohtaista

03.02.2014

Osallistu sesonkiruokaohjekilpailuun!

EkoCentria ja MTK järjestävät sesonkiaiheisen ruokaohjekilpailun. Osallistu ja voita! Voittajat julkistetaan Gastro-messuilla ke 19.3.  Tarkemmat ohjeet liitteenä olevassa kilpailukutsussa.

Kilpailuun osallistuvat ruokaohjeet tulee lähettää viim. 28.2. osoitteeseen ekocentria@sakky.fi

Lisätietoja kilpailusta Anu Arolaakso, EkoCentria (044 7854048, anu.arolaakso(at)sakky.fi)

Ja KILPAILUESITTEESTÄ

sesonkiruoka_web.JPG

 

Kehitä aivan uusi ruokaohje tai muokkaa jo olemassa olevaa. Ohjeessa tulee hyödyntää kotimaisia sesonkiraaka-aineita.


30.01.2014

Kouluruokadiplomi on edelleen haettavissa

Ammattikeittiöosaajat ry:n lanseeraama Kouluruokadiplomi on edelleen haettavissa. Diplomin läpäisevissä kouluissa huolehditaan kasvatuksellisesti, ravitsemuksellisesti ja ekologisesti kestävästä kouluruokailusta. Kouluruokadiplomin saadakseen koulun on täytettävä 45-kohtaisesta kysymyspatteristosta 85% oikein. Diplomia ei voi yksin hakea koulun tai kunnan ruokapalvelu, vaan sen avulla sitoutetaan koulujen henkilöstö rehtoria myöten miettimään kouluruokailun hyviä käytänteitä.

Parhaimmillaan kouluruokadiplomi synnyttää kouluissa ”joukkohengen” kouluruokailun edelleen kehittämiseksi ja poikii uusia hyviä ruokailukäytänteitä. Ensimmäiset Kouluruokadiplomit olivat haettavissa helmikuussa 2013 ja tähän mennessä diplomin on ansainnut 80 koulua. Kouluruokadiplomia haetaan sivustolta kouluruokadiplomi.fi, mistä löytyy kysymysten lisäksi taustatietoa kouluruokailusta.  Kysymyspatteristo on ruotsinnettu,  samoin diplomin keskeiset hakuperiaatteet.

Diplomin toimituksesta peritään muodollinen maksu

Kouluruokadiplomi-käytäntö  on rakennettu maa-ja metsätalousministeriön Laatuketju- hankeavustuksella.  Ministeriön avustuksia ei jatkossa ole haettavissa hankkeen ylläpitokustannuksiin, joten kouluruokadiplomista aiheutuvat välilliset ja välittömät kustannukset tulevat  hanketta koordinoivan  tahon maksettavaksi ( Ammattikeittiöosaajat ry:n).

Diplomin toimituksen koulukohtainen maksu on 54 euroa vuonna 2014 haettavien diplomien osalta.

Välilliset ja välilliset kustannukset koostuvat diplomin painatus- ja postitustyöstä sekä diplomikäytännön ylläpitämisestä aiheutuvista laskennallisista työaikakustannuksista ( ansaittujen diplomien  käsittely ja satunnaisarviointi sekä  diplomisivuston ajan tasalla pitäminen ).

Lisätietoja diplomin hakemisesta:

Kts. Kouluruokadiplomi.fi

 


23.01.2014

Uudet ravitsemussuositukset julkaistu

Ravitsemussuositusten päälinjoissa ei tapahtunut  suuria muutoksia. Uutena asiana suosituksissa otetaan nyt kantaa ravinnon  ympäristövaikutuksiin ja annetaan ohjeita viikoittaisista minimiliikuntamääristä. Ravitsemustieteen professori Mikael Fogelhomin mukaan suositukset eivät ole yksilöllisiä määräyksiä vaan enemmänkin kansalaisten enemmistöä koskevia terveyspoliittisia tavoitteita. ” Ei tarvitse syödä täydellisesti voidakseen riittävän hyvin”, Fogelholm painottaa.  

Ravintoainetasollakaan suosituksiin ei isoja muutoksia tullut. Rasvaa voi suositusten mukaan ruokavaliossa olla entistä enemmän kunhan se on laadultaan pehmeää rasvaa, suolan saantisuositusta on puolestaan edelleen tiukennettu. ” Ravitsemustiede on kohtuutiedettä”, sanoo pohjoismaisten suositusten laadintatyöryhmässä mukana ollut  apulaisprofessori Ursula Schwab Itä-Suomen yliopistosta. Hän on huolissaan  suomalaisten viimeaikaisesta hiilihydraattikammosta:
” Hiilihydraatteja on karsittu väärällä tavalla; täysjyväviljan käyttöä on vähennetty ja tätä korvattu sokeripitoisilla tuotteilla.”

Pelkistetysti uusia  suosituksia  voidaan kuvata lisää- poista-periaatteella. Ruokavaliossamme tulisi lisätä täysjyväviljan, kasviöljyjen ( myös margariinin muodossa), kalan ja merenelävien , kasvisten, hedelmien ja marjojen käyttöä sekä hyvää rasvaa sisältävien pähkinöiden, manteleiden ja siementen käyttöä. Välttää tai vähentää tulisi suolan, lisätyn sokerin, punaisen lihan ja lihatuotteiden sekä alkoholin käyttöä.

Suositukset uusitaan joka kahdeksas vuosi pitkän  pohjoismaisen suunnitteluprosessin tuloksena.  Tietopaketti uusista suosituksista on luettavissa Valtion ravitsemusneuvottelukunnan www-sivuilta.

Uudet suositukset ( pdf)

lautasmalli_teksteilla.jpg

Uusi lautasmalli

Linkki VRN:n sivuille:

http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/suomalaiset+ravitsemussuositukset


09.01.2014

Ammattikeittiöosaajat ry:n uutiskirje 1/2014

Onnellista Uutta Vuotta ammattikeittiöosaajat!

 

Toivottavasti koet järjestömme omaksesi myös alkaneena vuonna.

Muistathan varmistaa  jo nyt osallistumisesi kevään Ammattilaisseminaariin  9.-10.4.2014 Helsingissä. Tarjolla edullista ja ajankohtaista  täydennyskoulutusta ravitsemisalan esimiehille, opettajille  ja ammattilaisille. Myös ei-jäsenet voivat osallistua. Tällä kertaa kutsumme mukaan myös Kuntaruokailun asiantuntijat ry:n jäsenet!

Teemoina: uudet suomalaiset ravitsemussuositukset, onnistunut asiakaspalvelu, asiakaspalvelun myytit ja todellisuus, tulevaisuuden ruokaskenaariot,  työyhteisöjen muutostilanteet

Päivien ohjelmasivut:
http://www.amko.fi/koulutuspaivat/

***

Muutoksia Kouluruokadiplomin hakemisessa

Vielä kerran Onnittelut Kouluruokadiplomin vuonna 2013 ansainneille kouluille!
Diplomihankkeemme jatkuu tänäkin vuonna, mutta nyt ilman maa-ja metsätalousministeriön valtionavustusta.

Jatkossa diplomin  toimittamisesta peritään muodollinen, diplomin toimittamisen ja painatuksen välittömiä kustannuksia sekä  diplomikäytännön  ylläpitoa kattava toimitusmaksu.  Hinta vahvistetaan uusille diplomin saajille tammikuun  2014 loppuun mennessä. Arviolta diplomin toimitusmaksuksi per koulu muodostuu 55-60 euroa. Diplomi on voimassa 3 vuotta, jonka jälkeen se on uusittava ( uusintamaksu on myös muodollinen).

***

Jäsenlehden ilme  uudistuu 

AmmattikeittiöOsaaja-jäsenlehtemme saa tänä vuonna entistä raikkaamman ulkoasun jo heti ensimmäisestä, helmikuun numerosta alkaen. Jos haluat olla mukana vaikuttamassa lehden juttusisältöihin , ota rohkeasti yhteyttä toiminnanjohtajaan! 

Otamme mieluusti vastaan juttuideoita ja jopa valmiita tekstejä.

****
Muistahan myös alueelliset tapahtumaillat.  Osallistu ja houkuttele kollegasikin mukaan!

Nähdään tapahtumissa!

t.Marjut Huhtala, toiminnanjohtaja

marjut.huhtala@amko.fi

 


16.12.2013

Uusi lähiruoka-opas kannustaa julkisia keittiöitä tarjoamaan paikallista ruokaa asiakkailleen

Lähde: EkoCentria, 11.12.2013

Uusi opas Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille –perusteluja ja ohjeita hankintoihin on julkaistu ja saatavana oheisesta linkistä: http://flash.kunnat.net/2013/lahiruoka/#2

Lähis-opas auttaa tekemään ja toteuttamaan yhteistyössä hyviä päätöksiä oman alueenne lähiruokaketjun hyväksi. Se on tarkoitettu laajalle kohderyhmälle: valtakunnallisille ja kunnallisille päättäjille, kaiken kokoisille elintarvikeyrityksille ja julkisen sektorin ammattikeittiöiden sekä hankintayksiköiden elintarvikehankinnoista vastaaville. Oppaan avulla myös kaikki kuntalaiset pääsevät tutustumaan julkisen sektorin ruokapalveluihin ja elintarvikeketjun muihin toimijoihin sekä löytämään sitä kautta omia vaikutusmahdollisuuksiaan.

Oppaassa on kuvattu lähiruoan hankinnan toteutusta ja koottu hyviä esimerkkejä ympäri Suomea tehdyistä hankintatavoista. Lisäksi on perusteltu, miksi hankintayksiköissä tulisi käyttää lähiruokaa sekä annettu esimerkkejä hankintakriteereistä ja kannustettu uusien pohtimiseen.

Opasta täydennetään kevään 2014 aikana. Anna oppaan laatijoille ehdotuksia lähiruokahankinnan asioista, joita oppaaseen voisi vielä lisätä. Otamme myös vastaan teidän omia hyviä käytänteitänne jokaiselle jaettavaksi.

Yhteydenotot: sari.vaananen@sakky.fi tai christell.astrom@kuntaliitto.fi

 


26.11.2013

Työkaluviuhka ravitsemisalalle

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda  koordinoi hanketta, jossa tuotetaan selkokielisiä työkaluviuhkoja  eri toimialoille muun muassa maahanmuuttajien, opiskelijoiden, opettajien ja valmentajien käyttöön.

Nyt on tekeillä Työkaluviuhka ravitsemisalalle/ ammattikeittiöille. Viuhkassa kuvataan toimialan tärkeimmät  työkalut ja laitteet kuvin ja sanoin ( seitsemällä kielellä).

KTS. ESITE

Viuhkassa kuvataan myös  työturvallisuus-ja ergonomia-asioita. Viuhka on helppo kuljettaa mukana työnteon lomassa.

Keväällä 2014 valmistuvasta  Ammattikeittiöalan työkaluviuhkasta on mahdollisuus tehdä ennakkotilauksia. Viuhka on  erittäin  hyvä perehdyttämisen työkalu ammattikeittiöalan tuotantotehtävissä toimiville.

Lisätietoja ennakkotilaamiseen liittyen yms. saa Keudasta Kristina Tuori-Nymanilta :

kristina.tuori-nyman@keuda.fi


18.11.2013

Ammattikeittiöosaajat ry:n jäsenkysely 

Vastaa jäsenkyselyyn ja vaikuta järjestömme toiminnan kehittämiseen. Kyselyn on laatinut joukko Laurea ammattikorkeakoulun restonomiopiskelijoita osana palvelujen tuottamiseen liittyvää opintokokonaisuutta. Erityisesti kyselyssä halutaan saada selville jäsentemme mielipiteitä aluetilaisuuksista. Vastausaikaa on 24.11.2013 saakka.

Kyselyn tuloksista saat tietoa joulukuun puolessa välissä näillä sivuilla.

KIITOS vastanneille!

palaute_sivut_.jpg


11.10.2013

Ammattikeittiöosaajat ry:n sääntömääräinen syyskokous 

järjestetään Helsingissä Taitotalolla 24.10.2013 klo 16.15.
Osoite: Valimotie 8, 00380 HKI
Kts. ESITYSLISTA


08.10.2013

Ammattikeittiöosaajien Kouluruokadiplomi-hanke sai Vuoden Ravitsemusteko-tunnustuksen 

Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry on valinnut Kouluruokadiplomi-hankkeen Ravitsemusteoksi 2013. Hanke palkittiin ansioistaan tehdä kouluruokailun merkitystä näkyväksi ja juurruttaa valtakunnallista kouluruokailusuositusta käytäntöön. Valinta julkistettiin Valtakunnallisilla Ravitsemuspäivillä 07.10. Helsingissä.

Ammattikeittiöosaajat ry myöntää diplomin mallikkaasti kouluruokailua toteuttavilla kouluravintoloille. Koulut voivat hakea kouluruokadiplomia turvallisesti, ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän kouluruokailun tuottamisesta. Lisäksi diplomin myöntämisessä otetaan huomioon kouluravintoloiden hyvä yhteistyökyky ja muutosvalmiuserilaisten asiakkaiden palvelemiseen.

Diplomin myöntämiskriteeristönä laaja kysymyssarja

Kouluruokadiplomin hakemiseen on luotu laaja kysymyssarja. Kysymyssarja on samalla kriteeristö, jonka avulla voi testata kouluruokailutilanteen valtakunnallista tasalaatuisuutta ja hyvien käytänteiden toteutumista. Kriteeristössä ovat mukana mm. ravitsemuksellisesti täysipainoinen ruokalista, inhimilliset ruokailuajat, ruokailutilojen viihtyisyys sekä terveellisyys- ja makukriteerien huomioiminen elintarvikkeiden hankinnassa. Diplomin suorittaminen perustuu toimipaikan itsearviointiin, mutta osa diplomin ansainneista kouluista tarkastetaan vuosittain satunnaiskäynnein.

 sivulle_web.jpg

Kuvassa vasemmalta oikealle: hankkeen projektityöntekijä Pirjo Alanko, Ammattikeittiöosaajat ry:n toiminnanjohtaja  Marjut Huhtala, hankkeen projektihenkilö ( v. 2012) Virpi Kulomaa sekä Ammattikeittiöosaajien puheenjohtaja Toini Linnanmäki.

Diplomin on tähän mennessä saanut 30 kouluravintolaa. ”Diplomi on ollut haettavissa vasta alkuvuodesta 2013 lähtien, minkä vuoksi odotamme luvun moninkymmenkertaistuvan”, selvittää Ammattikeittiöosajat ry:n toiminnanjohtaja Marjut Huhtala. ”Diplomikouluissa olemme todenneet kouluruuan ja sen tekijöiden arvostuksen olevan huippuluokkaa. Suomalainen innovaatio, maksuton kouluruokailu, ei ole itsestäänselvyys, vaan sen tekijöillä on kasvot ja taustalla vankka ruokaosaaminen.”

Ravitsemusteko palkitaan joka toinen vuosi

Ravitsemusterapeuttien yhdistys julkistaa vuorovuosin joko Ravitsemusteon, jolla on edistetty hyvää ravitsemusta tai ravitsemushoitoa tai Ravitsemusvaikuttajan eli henkilön, joka on toiminnallaan ansainnut Ravitsemusvaikuttaja-tittelin. Molemmat valinnat tehdään yhdistyksen jäseniltä tulleista ehdotuksista.

Lisätietoja:

Ammattikeittiöosaajat ry:n toiminnanjohtaja Marjut Huhtala, puh.050 3413957,

marjut.huhtala@amko.fi.

www.kouluruokadiplomi.fi ja amko.fi

Ravitsemusterapeuttien yhdistyksen toiminnanjohtaja Leena Rechardt, puh 050 4387860,leena.rechardt@rty.fi ja puheenjohtaja Kaisa Härmälä, puh. 050 5118007, kaisa.harmala@marttaliitto.fi

***

Kouluruokadiplomihanketta rahoittaa maa-ja metsätalousministeriön Laatuketju. Yrityskumppaneina toimivat Blue Service Partners Oy, Electrolux Professional Oy, Heinon Tukku Oy ja Sodexo Oy.


02.10.2013

Ammattikeittiöille säästöjä sähkön- ja vedenkulutuksen mittaamisesta

Energiatehokkuuden parantaminen ja energian käytön vähentäminen mahdollistavat ammattikeittiöille merkittäviä säästöjä. Mikkelin ammattikorkeakoulussa on kartoitettu ammattikeittiöiden mahdollisuuksia seurata sähkön ja veden käyttöä.

Ammattikeittiöt kuluttavat vuodessa sähköenergiaa 65 miljoonan euron edestä, noin 641 gigawattituntia, joka vastaa Hämeenlinnan kokoisen kaupungin vuotuista sähkönkulutusta. Lisäksi ammattikeittiöissä käytetään huomattavat määrät puhdasta vettä ruoanvalmistuksessa ja tarjoilussa.

Energiakäytön vähentäminen edellyttää käytetyn sähköenergian ja vedenkulutuksen mittaamista, uusien tavoitteiden asettamista ja toimintatapojen muutoksia. Yksittäisen ruokalajin osalta säästyvät rahamäärät ovat senttejä, mutta koko vuotta tarkasteltaessa puhutaan jo erilaisista luvuista – isojen ammattikeittiöiden kohdalla jopa tuhansista euroista.

-          Energiamittausjärjestelmä toki maksaa, mutta se on myös edellytys säästöjen syntymiselle.  Jos sähkön ja veden kulutusta ei pystystä mittaamaan, ei pystytä myöskään valitsemaan energiataloudellisempia toimintatapoja, lehtori, projektipäällikkö Tiina Tuovinen Mikkelin ammattikorkeakoulusta sanoo.

Mikkelin ammattikorkeakoulun tutkimushanke Ruokapalvelujen energiatehokkuudesta ja prosessien kehittämisestä kilpailukykyä – Ekoälykäs keittiö-toi­mintamallin rakentaminen on etsinyt keinoja kestävän kehityksen edistämiseen ammattikeittiöissä. Osana hanketta on julkaistu opas avuksi ammattikeittiöille energianmittausjärjestelmän hankinnassa. Energianmittausjärjestelmän hankintaopas ammattikeittiöille – Sähköenergian ja vedenkulutuksen seuranta osaksi ammattikeittiön energiatehokkuutta -opas sopii myös perustietopaketiksi asiasta kiinnostuneille ruokapalvelualan ammattilaisille ja opiskelijoille.

Mikkelin ammattikorkeakoulu hankki Ravintola Tallin opetuskeittiöön kokonaisenergiankulutusta mittaavan järjestelmän keväällä 2012. Syyskuun 2013 alussa ilmestyneessä oppaassa on hyödynnetty myös näihin kokemuksiin liittyvää tietoa.

Oppaassa kerrotaan suomalaisten ammattikeittiöiden sähkön ja veden kulutuksesta, energiate­hokkaasta toiminnasta ja kulutuksen mittaamisesta. Oppaassa myös kuvataan mittausjärjestelmän hankinta käytännön kokemusten kautta. Oppaan on kirjoittanut lehtori Teija Rautiainen Mikkelin ammattikorkea­koulusta.

OPAS ( pdf)

Lisätietoja ja pyynnöt oppaista:
Tiina Tuovinen, lehtori, hankkeen projektipäällikkö, Mikkelin ammattikorkeakoulu,
p. 040 842 0505, tiina.tuovinen@mamk.fi

 


26.09.2013

Keski-Suomen ensimmäinen kouluruokadiplomi Vaajakosken koululle Jyväskylään

Vaajakosken koulu juhli Ammattikeittiöosaajat ry;n myöntämää diplomia monipuolisin juhlallisuuksin 25.9.13 Jyväskylän Vaajakoskella. Juhlapäivän ruokana tarjottiin  herkullista broileria ja  suussasulavaa suklaamoussea.  Ruokailua säesti koulun omien oppilaiden muodostama bändi. Juhla jatkui tanssiesityksellä, puheilla ja vihdoin  diplomin luovutuksella.

Vaajakosken koulun ruokapalveluesimies Henry Haapsalo vakuutteli diplomin kuuluvan koko koululle. Rehtori Seija Nykänen korosti kouluruokailun olevan tärkeä osa koulussa tapahtuvaa hyvinvointioppimista.

Osoituksena yhteistyön sujumisesta Vaajakosken koulussa aloittaa tänä syksynä ruokailutyöryhmä, johon kuuluvat keittiöhenkilökunnan lisäksi terveydenhoitaja, apulaisrehtori ja viisi vaaleilla valittavaa oppilasjäsentä. Ryhmä suunnittelee ja arvioi kouluruokailua, oppilaiden käyttäytymistä ruokailutilanteissa sekä välittää palautetta keittiö- ja opetushenkilökunnalle.Tällaisessa yhteistyössä on esimerkkiä muuallekin!

Kuvat: Marjut Huhtala

vaajakoski1_web.JPG

 vaajakoski3_web.JPG

vaajakoski_web4.JPG

vaajakoski2_web.JPG

vaajakoski7_web.JPG

 vaajakoski8_web.JPG

Yle Keski-Suomi ja muut alueen valtamediat uutisoivat diplomitapahtumasta.


12.09.2013

Ruokatiedon Tietohaarukka 2013

Tietohaarukka - tilastotietoa elintarvikealasta on monipuolinen tilastopaketti koko ruokaketjusta niin alkutuotannosta, elintarviketeollisuudesta kuin ruuan kulutuksestakin.

Tietohaarukan tuoreimmat tiedot ovat pääosin vuodelta 2012. Mukana on tilastotietoja aikaisemmilta vuosilta sekä kansainvälisiä lukuja vertailun mahdollistamiseksi.

Tietohaarukkaan on sisällytetty tilastolukuina ruokaketjun käytäntöjä ja lisäarvotekijöitä, joita voidaan hyödyntää rakennettaessa suomalaisen ruokaketjun vastuullisuuteen nojaavaa kilpailukykykä. 

Tilastot on jaoteltu otsikoilla ympäristö, tuoteturvallisuus, ravitsemus, työhyvinvointi, eläinten hyvinvointi, paikallisuus ja taloudellinen hyvinvointi. Jaottelu noudattaa ruokaketjussa tunnistettuja vastuullisuuden seitsemää eri ulottuvuttaa. On silti huomattava, ettei valituilla tilastoilla tarkoiteta vastuullisuuden mittaristoa, sillä asiaa koskeva tutkimus on vasta alkuvaiheissaan.

Tietohaarukka-julkaisun tuottaa vuosittain Ruokatieto yhteistyössä Agronomiliiton, Elintarviketeollisuusliiton, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n, Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund SLC:n ja ProAgria Keskusten Liiton kanssa.

Selaa, tilaa tai lataa itsellesi:

Julkaisua on tilattavissa sähköpostitse tilaukset@ruokatieto.fi tai puhelimitse 040 710 4170. Julkaisu on maksuton mutta toimituskulut peritään (käsittelykulut 5 e + postikulut). Tietohaarukka on saatavissa suomen, ruotsin ja englannin kielellä. 

Alla olevista linkeistä voit tulostaa tai ladata koko julkaisun itsellesi pdf-tiedostona. 

Tietohaarukka 2013

Faktagaffeln 2013

Forkful of Facts 2013


03.09.2013

Ammattikeittiöosaajat ry:n uutiskirje 09/2013

Alkusyksyn tervehdys hyvät jäsenemme!

Parisen viikkoa sitten julistimme hyvän kouluruokailun huoneentaulun. Nyt julistuksesta on saatavilla myös ruotsinkielinen versio:

HYVÄN KOULURUOKAILUN HUONEENTAULUT

suomeksi (pdf)

ruotsiksi (pdf)

***
KOULURUOKADIPLOMI

Jo 24 koulua on suorittanut kouluruokadiplomin! Diplomi on osoitus monella tasolla mallikkaasti hoidetusta kouluruokailusta. Hakisiko sinun ruokapalvelusi piiriin kuuluva koulu/ koulut diplomia seuraavaksi? Kannustamme ruokapalveluita diplomin hakuun yhteistyössä koulun oppilaiden ja opetustoimen sekä muiden keskeisten kouluruokailuun vaikuttavien sidosryhmien kanssa. Sopiva foorumi täyttää hakemus, tai käydä läpi diplomin kysymyspatteristoa,  on esimerkiksi koulunne ravintolatoimikunta.

Katso lisää: http://www.kouluruokadiplomi.fi/

***
AMMATTIKEITTIÖOSAAJAT MUKANA HEINON TUKKUMESSUILLA
10.-11.9.2013

Heinon Tukkumessut 10.-11.9.2013 Helsingin Messukeskuksessa tarjoa kahden päivän ajan täyttä asiaa alan ammattilaisille. Rekisteröi itsesi ja kollegasi helposti mukaan tapahtumakävijäksi osoitteessa: www.heinontukku.fi

Ammattikeittiöosaajat ry on mukana messuilla omalla näyttelypisteellä osastolla E1. Tule vaihtamaan kuulumisia ja osallistumaan arvontaan!

***
AMMATTILAISSEMINAARI TAITOTALOLLA HELSINGISSÄ 24.10.2013

Muistathan ilmoittautua syksyn seminaariimme. Päivän ohjelmatarjonta on runsas ja Taitotalon antimet tunnetusti maittavat. Tilaisuuden tauoilla tapaat kollegoita ja voit tutustua yhteistyökumppaneidemme näyttelypisteisiin. Tiedossa jälleen laadukas koulutuspäivä!

Ilmoittaudu TÄSTÄ

Tapaamisiin tapahtumissa!

 


27.08.2013

Moderni prosessiajattelu yleistyy ammattikeittiöissä

Kylmävalmistuksella tavoitellaan laadukkaampaa ruokaa, ja kylkiäisenä saadaan muun muassa joustoa töiden aikataulutukseen. Ratkaisu tehostaa ruoanvalmistusta, mutta se on myös ekologisesti kestävämpää. Suurin osa ruokalajeista onnistuu kylmävalmistuksella. Poikkeuksen tekevät pitkän haudutusajan tarvitsevat ruoat kuten kaalilaatikot ja –padat sekä hernekeitto.Ruoan kylmävalmistusta voidaan toteuttaa eriasteisesti, ja usein näin menetelläänkin kertoo Kirsi Hanski Tuusulan kunnan ruokapalveluista.

Lue Lihalehdessä 5/2013 julkaistu kylmävalmistusjuttu kokonaisuudessaan TÄSTÄ LINKISTÄ.

C_CHIL_Web.JPG 

 


27.08.2013

Tutustu proRESTO-lehteen

HoReCa-alan ammattilaisille suunnattu proRESTO-lehti lmestyy sekä sähköisenä että printti-versiona 4 kertaa vuodessa. Sähköinen versio on vapaasti luettavissa. Lehteä julkaisee PubliCo Oy.

Katso tuorein numero tästä:
http://www.proresto.fi/lehti.php

***
Ammattikeittiöosaajat ry:n  oma jäsenlehti AmmattikeittiöOsaaja ilmestyy seuraavan kerran viikolla 37 ja se postitetaan jäsenillemme 12.9. mennessä!


14.08.2013

Hyvän kouluruokailun julistus

Koulujen alkaessa on tapana julistaa valtakunnallinen koulurauha. Onnistunut kouluruokailutilanne on koulurauhaakin ylläpitävä asia. Huolehtisimmeko tänä vuonna hyvien käytänteiden toteutumisesta kouluruokailussa?

Ammattikeittiöosaajat ry suosittelee

Hyvän kouluruokailun julistusta:

 • Varaamme koululounaalle riittävästi aikaa ja huolehdimme siitä, että ruokailutilanteeseen osallistuu ruokailun sujumisesta vastuun ottavia aikuisia.
  Emme salli ruoalla leikkimistä emmekä muutakaan häiriökäyttäytymistä koululounaalla.
 • Ruokalistamme on näkyvillä koulumme tai kuntamme nettisivuilla sekä ruokasalissa. Ruokalista on sekä informatiivinen että inspiroiva.
 • Tarjoamme päivittäin vähintään kaksi ateriavaihtoehtoa, joista toinen on kasvisvaihtoehto. Ruokalistamme on monipuolinen ja noudattaa kouluruokailusuositusta.
 • Käyttämillemme raaka-aineille on asetettu laatukriteerit. Raaka-ainevalinnoissa huomioidaan maukkaus, terveellisyys ja sesonginmukaisuus.
 • Kouluruoka tuotetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Hävikkiä minimoidaan ruoan valmistusvaiheesta aina tarjoiluvaiheen loppuun asti.
 • Koulussamme on ravintolatoimikunta, joka kokoontuu vähintään kaksi kertaa kouluvuoden aikana. Toimikuntaan kuuluu ruokapalvelun ja oppilaiden edustajia sekä rehtori. Kokoontumisista pidetään pöytäkirjaa ja päätetyistä asioista raportoidaan kaikille koulun sidosryhmille.
 • Huolehdimme ruokailutilojen siisteydestä ja tarjoamme kouluruokaa iloisesti palvellen. Emme salli oppilailla päällysvaatteita ruokailutilassa. Ruokapalveluhenkilökunnan työasut ovat siistejä ja tarkoituksenmukaisia.
 • Meillä on toimiva omavalvontaohjelma ja suunnitelma poikkeustilanteita varten.
 • Keittiöhenkilökuntamme on koulutettu valmistamaan erityisruokavalioita (esimerkiksi huomioimaan allergiat ja yliherkkyydet sekä varsinaiset erityisruokavaliot), ja erityisruokavaliotaidot pidetään ajan tasalla. Osaaminen testataan säännöllisesti.
 • Ruokapalveluhenkilöstö, oppilaat ja opettajat kehittelevät rakentavasti vuorovaikuttaen kouluruokaa ja ruokailuhetkeä kaikkia miellyttävään suuntaan.

Olemme vakuuttuneita siitä, että HYVÄ ruoka edistää HYVIÄ oppimistuloksia!

Julistus ( pdf)

***

Hakisiko teidän koulunne kouluruokadiplomia tänä syksynä?

Ammattikeittiöosaajat ry:n alkuvuonna 2013 lanseeraama Kouluruokadiplomi-käytäntö  tukee suomalaisen kouluruokailun korkeaa tasoa ja kohottaa kouluruoan tekijöiden ja koko kouluyhteisön imagoa terveellisen ja maittavan ruoan tarjoajina. Jotta koulu voisi ansaita diplomin, on sen täytettävä itsearviointiin perustuvan kysymyssarjan väittämät ja kysymykset 85-prosenttisesti oikein.

Kysymyspatteriston avulla kouluruokailun järjestäjä voi tarkistaa, toimiiko hän hyvien käytäntöjen mukaisesti. Tarkistuslistassa on 45 kohtaa, ja se sisältää kysymyksiä laadukkaan kouluruokailun eri osa-alueista.

Lisätiedot:

kouluruokadiplomi.fi

***
Kouluruokadiplomi on osa maa-ja metsätalousministeriön rahoittamaa ja Ammattikeittiöosaajat ry:n koordinoimaa laatuketjuhanketta ( Herkkuammatti).
Yrityskumppaneina  toimivat Blue Service Patrners Oy, Electrolux Professional Oy, Heinon Tukku Oy ja Sodexo Oy.

Kouluruokadiplomi-kysymyssarjan rakentamiseen ovat Ammattikeittiöosaajien lisäksi osallistuneet kampanjan asiantuntijaryhmä ja pilottikoulut.

Lisätiedot:

www.kouluruokadiplomi.fi

Toiminnanjohtaja Marjut Huhtala,  Ammattikeittiöosaajat ry, marjut.huhtala@amko.fi, p. 050 341 3957
Hanketyöntekijä Pirjo Alanko, Ammattikeittiöosaajat ry, pirjo.alanko@amko.fi, p.050 339 6844

 syomassa_rajattu_pk.jpg
Kuva: Eero Kokko
Hyvä ruoka- virkeät oppilaat!

 

 


 

 

 

 


01.08.2013

Ystävä jäseneksi-kampanjassa uusi lahjatuote 

Onko Sinulla tiedossasi kollega tai tuttava, jolle haluaisit suositella Ammattikeittiöosaajien jäsenyyttä?
Toimi näin: Kerro ystävällesi Ammattikeittiöosaajat ry:stä. Täyttäkää yhdessä näiltä www-sivuilta löytyvä  liittymislomake, joka löytyy Jäseneksi - linkin takaa.

Uuden jäsenen hankkija saa  lahjaksi Pentikin upean Samba-tarjottimen

Hanki sinäkin itsellesi kaunis tarjotin syksyn kattauksiin!
Kauniskuvioinen tarjotin on materiaaliltaan kestävää puuvaneria ja on halkaisijaltaan 41 cm.
Samba_tarjotin2_pk_.jpg

Ystävän lahja toimitetaan heti, kun uusi jäsen on maksanut vuoden 2013 jäsenmaksun.Kampanja on voimassa toistaiseksi.

Lisätietoja kampanjasta: puh. 050 341 3957

 


27.06.2013

Ammattikeittiöosaajien toimistopalvelut kesätauolla 28.6-28.7.2013

Www-sivuiltamme (amko.fi) voit läpi kesän lukea mm. ruoka-ja ravitsemusaiheisia uutisia päivittäin vaihtuvasta uutissyötteestä.

Loma-ajasta huolimatta otamme vastaan ilmoittautumisia syksyn Ammattilaisseminaariin sähköisen ilmoittautumislinkin kautta. Kts. amko-sivujen kohdasta KOULUTUSPÄIVÄT.
 
Syksyllä tapaat meidät muun muassa  Ammattilaisseminaarissa 24.10, Heinon Tukkumessuilla 10-11.9 sekä ATERIA ´13- tapahtumassa 5.11.

Syksyn ensimmäinen jäsenlehtemme ilmestyy mielenkiintoisin aihein 11.9. 

Leppoisaa kesäaikaa lomalaisille ja työssä ahkeroiville!

kesakuva_pk.jpg


17.06.2013

Syksyn Ammattilaisseminaarin ohjelma julkaistu

Ammattikeittiöosaajien seminaari  järjestetään 24.10.2013 Taitotalon kongressikeskuksessa Helsingissä hyvien kulkuyhteyksien päässä. Tiedossa huikeita esityksiä ajankohtaisista teemoista ja mukavaa seuraa. Taitotalon hyvä ruoka kruunaa tasokkaan koulutuspäivän!

Tutustu OHJELMAAN ja ILMOITTAUDU!

Yritykset voivat kysyä edullista näyttelypaikkaa toiminnanjohtajalta:
marjut.huhtala@amko.fi
p.050 341 3957

 


02.05.2013

Taitaja2013 Joensuussa 14.-16.5.2013

Nuorille suunnattu Ammattitaidon SM-kilpailu Taitaja on vuoden suurin ammatillisen koulutuksen tapahtuma Suomessa. Taitaja2013 Joensuu -tapahtuman järjestää Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä yhteistyökumppaneidensa kanssa Joensuussa 14.-16.5.2013. Tapahtuman teemana on "Osaamisen iloa".    

Ammattikeittiöosaajat ry osallistuu tapahtumaan Electrolux Professional Oy:n osastolla ( nro 31). Esittelemme Herkkuammatti-kampanjaa ja järjestömme toimintaa. Piipahda osastolle täyttämään kouluruoka-ristikko ja pelaamaan "suomalainen kouluruoka-peliä."  Samalla osallistut arvontaan.

Lisätietoa TAITAJA-tapahtumasta

taitaja2013_rgb.jpg