Ajankohtaista

26.04.2016

Amkon uutiskirje 5/2016

Lahden seminaari inspiroi ennätysyleisöä!

Ammattikeittiöosaajien seminaarissa tähyttiin vahvasti tulevaisuuteen. Sibeliustalon upeissa puitteissa saimme tiivistä tietoa ammattikeittiöalan ajankohtaisaiheista, verkostoiduimme ja tutustuimme yritysten tuoteuutuuksiin. Kevään seminaari keräsi ennätysyleisön –osallistujia oli paikalla yli 160 henkilöä eri puolilta Suomea. Kiitos kaikille aktiivisille osallistujille, puhujille, yhteistyökumppaneille ja toimitsijoille! Saamamme palautteen perusteella päivien kokonaisantiin oltiin erittäin tyytyväisiä.

Amkon koulutuspäiväsivulta löydät koosteen osasta seminaariesityksiä ja tunnelmakuvia.
Koulutuspäivistä laaditaan myös kooste toukokuun lopussa ilmestyvään AmmattikeittiöOsaaja-lehteen. Seuraava Amkon seminaari järjestetään lokakuussa Helsingissä. Tästä infoamme tarkemmin vielä ennen kesälomia.

http://www.amko.fi/koulutuspaivat/

***
Kouluruoka-ja Makuaakkoset-diplomin tsemppidiplomit

Kevätseminaarissa julkistettiin Kouluruoka-ja Makuaakkoset-diplomin erikoistunnustukset ns. tsemppidiplomien saajat. Tsemppidiplomin myöntämisen perusteena on ruokapalveluntuottajan erityinen aktiivisuus diplomien hakemisessa oman alueensa kouluihin ja päiväkoteihin. Katso lisätietoa ja tsemppidiplomien saajat tästä:

 

http://www.kouluruokadiplomi.fi/ajankohtaista/tsemppidiplomit-ruokapalveluille/

***
Maksutonta koulutusta- osallistava opetussuunnitelma ja ruokakasvatus

Tiedoksi kuntanne rehtoreille, opetushenkilöstölle, ruokapalveluhenkilöstölle, päiväkodin henkilöstölle, terveydenhoitajille, iltapäiväkerhojen ohjaajille, koulunkäynnin ohjaajille ja opetus-ja sivistystoimen luottamushenkilöille. 

Uudistettu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet on käynnistänyt kouluissa paikallisten opetussuunnitelmien tekemisen. Uudet koulu- ja päiväkotiruokailua koskevat säännökset ja suositukset velvoittavat uudenlaiseen toimintakulttuuriin ja koko henkilöstön osallistamiseen ruokakasvatustyössä. 

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt rahoituksen koulutuskokonaisuuden järjestämiseen teidän työtänne auttamaan. Koulutuksen tavoitteina on antaa työvälineitä paikallisen opetussuunnitelman ja varhaiskasvatussuunnitelman tekemiseen koskien ruokailua ja ruokakasvatusta koulussa ja päiväkodissa. Koulutukseen osallistuvat henkilöt saavat uutta tietoa onnistuneen ja osallistavan ruokailun järjestämisestä, ruokakasvatuksesta, vastuullisista valinnoista ja ruokasivistyksen lisäämisestä. Tavoitteena on myös antaa työkaluja ja oivalluksia, jotta suomalainen koulu- ja päiväkotiruokailu nähtäisiin tärkeänä osana lasten ja nuorten kasvatus- ja opetustyötä. Koulutus on osallistujille maksutonta.

Koulutukseen sisältyy kaksi seminaaripäivää vuoden 2016 aikana sekä teidän työtänne helpottava etätehtävä, jonka voi tehdä ryhmätyönä, esimerkiksi koulukohtainen kouluruokailua koskeva suunnitelma koulun opetussuunnitelmaan, Kouluruoka- ja Makuaakkosetdiplomin työstäminen tai muu ruokakasvatusteko.

Tavoiteltava ryhmäkoko on noin 25 – 35 henkilöä. Ministeriön tahdon mukaisesti jokaisessa ryhmässä pitää olla niin opetus- kuin ruokapalveluhenkilöstöä. Kannustamme teitä yhteistyöhön lähialueen kuntien kanssa, mikäli ryhmäkoko ei muuten täyty. Koulutukseen sisältyy myös jokaisella koulutuspaikkakunnalla järjestettävä ja mahdollisuuksien mukaan toteutettava tietoisku oppilaille kouluruokailusta. 

Koulutuspaikat ja päivät sovitaan erikseen yhteyshenkilönne kanssa, joka kokoaa ryhmän ja hoitaa tilavarauksen ruokailuineen. Päivät sovitaan kalenterinne mukaisesti sellaisille päiville, jotka teille parhaiten sopivat. Koulutuksen saaminen paikkakunnallenne siis edellyttää yhteyshenkilön nimeämistä.

Olemme toteuttaneet vastaavia koulutuskokonaisuuksia laajasti ympäri Suomea vuodesta 2012 lähtien. Koulutukset ovat rakentaneet yhteishenkeä ruokapalvelussa, lisänneet kasvattajuutta ja yhteisöllisyyttä niin palveluketjussa kuin ruokailijoiden keskuudessa sekä osaltaan mm.vähentäneet ruokahävikkiä. Koulutttajatiimiimme kuuluvat kanssani professori Päivi Palojoki ja filosofian tohtori Seija Lintukangas. 

Ryhmät, joita voidaan perustaa yhteensä viisi eri paikkakunnille, muodostetaan varausjärjestyksessä eli kannattaa toimia nopeasti.

Lisätietoja sähköpostilla tatu.lintukangas@primedu.fi tai puhelimitse 050 5311665. Lisätietoja antaa myös Seija Lintukangas seija.lintukangas@gmail.com tai puh. 0405894446.


13.04.2016

Amkon uutiskirje 4/2016

Kevään merkkitapahtuma lähestyy- ennätysmäärä osallistujia tulossa Ammattikeittiöosaajien seminaariin Lahden Sibeliustalolle!

Kiitos kaikille teille, jotka olette ilmoittautuneet ensi viikon seminaariin Lahteen 20.-21.4.2016. Tiedossa monipuolinen kattaus ajankohtaisia puheenvuoroja ja yhteistyökumppaneidemme näyttelypisteitä. Odotamme innosta puhkuen tulevia koulutuspäiviä! Jos et ole ilmoittautunut ja haluaisit mukaan, niin vielä on mahdollisuus muutamaan lisäilmoittautumiseen, mikäli ilmoittaudut tämän viikon (vko 15) aikana.

Lisätiedot: Marjut Huhtala p.050 341 3957

Seminaaripäivän 20.4 perään pidetään Amkon virallinen kevätkokous.
Tässä esityslista.

***

Ammattikeittiöiden suunnittelua käsittelevä RT/SIT-ohje lausuntokieroksella

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoa  ammattikeittiöiden suunnittelua käsittelevästä RT/SIT-ohje-ehdotuksesta. Ohje sisältää ammattikeittiöiden suunnitteluun liittyviä perustietoja ja mitoitusohjeita. Ohjeessa ammattikeittiöllä tarkoitetaan kaikkia keittiöitä, joissa työskennellään ammattimaisesti ruokaa valmistaen. Ohje ei käsittele kotikeittiöitä. Ohje on tarkoitettu ensisijaisesti rakennussuunnittelun avuksi, mutta myös hankkeen muille osapuolille kuten tilaajalle, käyttäjälle ja urakoitsijalle. Ohjeita voidaan soveltaa myös ammatillisten oppilaitosten opetuskeittiöiden suunnitteluun.

 

Kokoamme jäsenistöstömme kommenteista yhteisen lausunnon. Voit välittää omat kommenttisi toiminnanjohtajalle 10.5 mennessä:marjut.huhtala@amko.fi

Tässä linkki ohje-ehdotuksen lausuntosivulle:
http://www.rakennustieto.fi/index/ajankohtaista/lausuntopyynnot.html.stx

***

Ilmoita toimipaikkasi ruokahävikin vähentämiseen tähtäävään Ravintolafoorumiin!

Kaikentyyppisille ravitsemispalveluille tarkoitettu, Luke:n koordinoima foorumi aloittaa keväällä 2016. Taustana foorumille on Euroopan komission tavoitteet vähentää ruokahävikkiä ja lisätä kiertotaloutta. Osallistujille tarjotaan mahdollisuus vapaaehtoisuuden ja yrityksen omien tavoitteiden mukaisesti lisätä resurssitehokkuutta, yhteistyötä sekä viestintää. Foorumi toimii alustavan suunnitelman mukaan vuoden ajan kevääseen 2017 ja on osallistujille maksuton.

Katso lisää tästä linkistä:
https://www.lyyti.fi/reg/ravintolafoorumi-kutsu


05.04.2016

Kouluruokadiplomi edistää kouluruokailua

Kysely: Kouluruokadiplomi edistää kouluruokailua

Onnittelut kaikille 2016 uusille Kouluruokadiplomi-kouluille! Diplomi on jo yli 260 koululla, katso tästä lista maakunnittain http://www.kouluruokadiplomi.fi/diplomikoulut/.

Diplomikouluille tehdyn kyselyn perusteella diplomi on koettu hyödylliseksi. Rehtorien ja ruokapalvelun edustajien mielestä se on parantanut koulun ja ruokapalvelun välistä yhteistyötä, tukenut ruokapalvelujen osaamisen kehittymistä sekä lisännyt mm. kouluruokailun arvostusta. Kyselystä saa tukea mm. diplomihaun esittelyyn opetuspuolen edustajille. Tutustu kyselyn http://www.kouluruokadiplomi.fi/ajankohtaista/kysely-diplomikoululle/

Kouluruokadiplomi.fi –sivut ovat uudistuneet

Kouluruokadiplomi.fi -sivusto on uudistunut. Uusi, käyttäjäystävällinen sivusto sisältää aiemmasta sivustosta tutut elementit eli diplomin hakemiseen liittyvän osaamistestin ja tukimateriaalin (valmennusaineisto), josta saa tietoa kouluruokailuun liittyvistä säädöksistä, suosituksista ja hyvistä käytännöistä.  Uudistunut sivusto on responsiivinen, joten tukimateriaaliin tutustuminen tai diplomin hakeminen on nyt entistä kätevämpää esimerkiksi tabletilla. Kouluruokadiplomi.fi -sivusto on toteutettu tammikuussa päiväkodeille suunnatun Makuaakkosetdiplomi.fi:n rinnalle. Sivustot on toteutettu yhteistyössä Aucor Oy:n kanssa. http://www.kouluruokadiplomi.fi/ajankohtaista/kouluruokadiplomin-sivut-uudistuneet/

Molempiin sivustoihin pääset jatkossa www.kouluruokadiplomi.fi ja www.makuaakkosetdiplomi.fi lisäksi kätevästi myös osoitteesta http://www.ruokadiplomit.fi/

Seuraa somessa @ruokadiplomit

Muistathan, että Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomia voit seurata somessa, löydät meidät uusitulla tunnuksella @ruokadiplomit.
Twitter @ruokadiplomit
Facebook.com/ruokadiplomit

Ota yhteyttä
Kiinnostuitko diplomin hausta?
Projektipäällikkö Virpi Kulomaa, virpi.kulomaa@amko.fi,  050 339 6844


18.02.2016

Ammattikeittiöosaajat ry:n uutiskirje 3/2016

Vastaa kyselyyn kouluruokailun kansainvälistymisestä!

  • Muuttaako monikulttuurisuus työtäsi?

  • Miten erilaiset etniset taustat näkyvät kouluruokailussa?

Kerro oma näkemyksesi kouluruokailun ammattilaisille suunnatussa
lyhyessä kyselyssä.

Vastaamalla viimeistään 9.3. voit voittaa Street Food -keittokirjan.

Tulokset raportoidaan Gastrossa

Kyselyn toteuttaa ruokaan erikoistunut markkinointitoimisto Trust Food. Tuloksista kerrotaan ruokapalvelun kuntapäättäjille suunnatussa Ateriapalvelun viiltävät- seminaarissa Gastrossa 18.3.2016.

Mielipiteesi on tärkeä, tervetuloa vastaamaan!

***
Tulethan mukaan Amkon seminaariin Lahteen 20.-21.4.2016!
- tiedossa kevään monipuolisimmat koulutuspäivät ruokapalveluesimiehille,- asiantuntijoille ja -ammattilaisille

Teemoina: Kansallinen allergiaohjelma- vähenevätkö erityisruokavaliot?, digiajan ammattikeittiö ja monikulttuurisen työyhteisön johtaminen, elintarviketietoasetus, mieleenpainuva asiakaspalvelu, työn mitoitus osana modernin keittiötyön prosessisuunnittelua sekä paljon muuta ajankohtaista tietoa!

Seminaarin tauoilla on mahdollisuus osallistua yhteistyökumppaneidemme näyttelypisteisiin.

kts. tästä koulutuspäivien  Ohjelma ja Ilmoittaudu

***
Ammattikeittiöosaajat mukana Gastrossa

Olemme mukana Gastro´16-messuilla maa-ja metsätalousministeriön Ruokaketju-hankkeiden yhteisosastolla. Esittelemme messupisteellä muun muassa uutta Makuaakkoset-diplomia. Tervetuloa tapaamaan meitä!

Poimi tietoa Gastron seminaarista Ateriapalvelun viiltävät valinnat:

Ensimmäisen messupäivän 16.3 seminaarin teemana on kestävä kehitys, eettisyys, geenimuuntelu ja puhtaus.  17.3. teemana ovat raha ja ruoanvalmistuksen kustannukset. Messujen viimeisen päivän 18.3. seminaari keskittyy ruokakulttuuriin ja ruokakasvatukseen. Case-esimerkkinä Ammattikeittiöosaajien Makuaakkoset-diplomi.

Perjantaina 18.3. Gastro-messuilla järjestetään myös Motivan ja maa- ja metsätalousministeriön seminaari Pohjoismaissa julkisissa ja yksityisen sektorin ammattikeittiöissä kehitetyistä innovatiivisista ratkaisuista ja hyvistä käytännöistä.

Ammattikeittiöiden osaaminen nousee esiin myös keskiviikkona 17.3. järjestettävässä Valtakunnallisessa kouluruokakilpailussa.

Seminaareihin ilmoittaudutaan etukäteen osoitteessa www.gastrohelsinki.fi.
(klikkaa kohta Ohjelma)

***
Ystävä jäseneksi

Pyydä kollegasi mukaan Ammattikeittiöosaajiin!
Uuden jäsenen hankkinut saa lahjaksi Pentikin Kaisla-torkkupeiton ( 130x170 cm)
Värivaihtoehdot:roosa ja sininen
Merkitse jäsenlomakkeen lisätieto-kenttään värivaihtoehto.
Tästä pääsette täyttämään YSTÄVÄ JÄSENEKSI-lomakkeen:

http://www.amko.fi/jarjesto/liity-jaseneksi/ystaevae-jaesenhankintakampanjan-lomake/

***

 


02.02.2016

Amkon uutiskirje 2/2016

Muistathan ilmoittautua Ammattikeittiöosaajien seminaariin Lahteen 20.-21.4.2016!

Tiedossa monipuolinen ja mitä ajankohtaisin ohjelma ruokapalveluesimiehille ja -ammattilaisille.

Teemoina mm.

• Kansallinen allergiaohjelma- vähenevätkö erityisruokavaliot?

• Digiajan ammattikeittiö ja monikulttuurisen työyhteisön johtaminen

• Elintarviketietoasetus

• Mieleenpainuva asiakaspalvelu

• Työn mitoitus osana modernin keittiötyön prosessisuunnittelua

kts. tästä koulutuspäivien  Ohjelma jaIlmoittaudu

Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus päivitetty

VRN  ja Kela ovat päivittäneet korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuosituksen 1.2.2016. Suosituksella edistetään opiskelijoiden hyvää ravitsemusta, terveyttä ja opiskeluvireyttä sekä varmistetaan opiskelija-aterioiden hyvä laatu. Suositus on päivitetty uusimpien ravitsemus-suositusten mukaiseksi.

Suosituksen tärkeimpiä uudistuksia on se, että opiskelijaravintolat ohjeistetaan käyttämään ruoanvalmistuksessa jodioitua suolaa. Suosituksen kriteerit täyttävää kalaruokaa tulee nyt tarjota vähintään kaksi vertaa viikossa. Rasvan, proteiinin, hiilihydraattien, suolan sekä D-vitamiinin ja folaatin saantia koskevat suositukset on päivitetty vastaamaan uusimpia kansallisia ravitsemussuosituksia.

Suosituksessa käsitellään uusina aiheina mm. aterioiden suositeltavia annoskokoja, aterioista tiedottamista, ruokahävikin vähentämistä sekä syömishäiriöiden ja hammassairauksien ehkäisyä.

”Kelan tukema opiskelija-ateria ei ole pelkkä pääruoka vaan ateriakokonaisuus”, korostaa johtava tutkija Paula Hakala. ”Siihen kuuluvat pääruoan lisäksi tuoreet kasvikset tai tuoresalaatti, kasviöljypohjainen salaatinkastike, leipä, rasvalevite ja ruokajuoma.”

 

 

Suositus on luettavissa ja tulostettavissa Kelan verkkosivulla kohdassa ateriatuki.

Ruokatieto yhdistys ry julkaisi Kouluruoka-agentin käsikirjan!

Kouluruoka-agentteina koulussa toimivat valitut oppilaat, opettajat sekä keittiön väki ja he muodostavat agenttitiimin. Agenttitiimi kokoontuu säännöllisesti yhteisen pöydän äärelle pohtimaan, miten juuri oman koulun kouluruokailu voi ja miten sitä voisi edelleen kehittää. Kouluruoka-agentin käsikirjassa kerrotaan, kuinka agenttitiimi perustetaan ja mitä agenttitiimi voisi tehdä.

Agenttitoiminnassa kouluruokailu nähdään kokonaisuutena, joka sisältää ruuan lisäksi monia muita elementtejä, joita ovat esimerkiksi ruokailun sosiaalinen merkitys, tavat, kouluravintolan viihtyisyys, ruokailuaika- ja ajankohta, ruuan mieluisuus, teemaviikot ja tapahtumat kouluravintolassa. Kouluruoka-agentin käsikirjassa annetaan vinkkejä, miten koko kouluruokailun kokonaisuutta tarkasteltaessa voidaan helposti löytää pieniä tapoja tehdä merkittäviä muutoksia.


Kuva: Ruokatieto yhdistys ry, Tuukka Ervasti

Agenttitiimin toiminta-ajatuksena on myönteinen ja innostava yhdessä tekeminen. Tärkein tavoite on saada oppilaat mukaan kouluruokailun kehittämiseen ja kaikki oppilaat ruokailemaan päivittäin. Agenttitiimin tavoitteena on mahdollistaa avoin vuoropuhelu ja palautteen ja kehittämisehdotusten antaminen puolin ja toisin. Agenttitiimin valmennuksella koulun väki yhdessä kehittää ja ylläpitää hyvää kouluruokailuhenkeä.

LISÄTIETOJA
Projektipäällikkö Emmi Tuovinen
emmi.tuovinen@ruokatieto.fi
p. 040 821 9099

Käsikirjaan pääset tutustumaan tästä:
Kouluruoka-agentin käsikirja

***
Mukavaa helmikuun jatkoa!


27.01.2016

Makuaakkoset-diplomi nyt julkaistu!

Mitä lapsena maistetaan – se aikuisena muistetaan

Pohja hyville ruokailutottumuksille luodaan jo varhaislapsuudessa. Kukapa ei muistaisi lapsuuden positiivisia ruokaelämyksiä vielä aikuisenakin. Ammattikeittiöosaajat ry:n tuottama Makuaakkoset-diplomi® kannustaa päiväkoteja luomaan ruokailutilanteistaan myönteisiä, syömään kannustavia ja sosiaalisesti virikkeisiä hetkiä.

makuaakkoset_pienet_23A3386_small_550 (003).jpg

Ensimmäiset Makuaakkoset-diplomit® luovutettiin 26.1.2016 pidetyssä lanseeraustilaisuudessa hankkeen piloteille Kartanonrannan päiväkodille ja Kirkkonummen ruokapalveluille, Iittalan päiväkodille ja Fazer Food Servicesille sekä Hepokullan päivähoitoyksikölle ja Arkealle. Kuvassa (ylärivi vas.) ruokapalvelujohtaja Toini Linnanmäki ja keittiöpäällikkö Seija Hulkko (Kirkkonummen ruokapalvelut) operatiivinen päällikkö Mervi Mikkola (Fazer Food Services), projektipäällikkö Virpi Kulomaa (Ammattikeittiöosaajat ry), toiminnanjohtaja Marjut Huhtala (Ammattikeittiöosaajat ry), varapuheenjohtaja Anssi Kaikkonen (Ammattikeittiöosaajat ry). Alarivi (vas.) päiväkodin johtaja Tuula Nyman (Kartanonrannan päiväkoti), päiväkodin johtaja Satu Kokkonen (Iittalan päiväkoti) ja palvelujohtaja Paula Juvonen (Arkea). (Kuva: Tomi Setälä)

Tuttuus, turvallisuus ja ruoka-aineiden tunnistettavuus ovat leikki-ikäiselle tärkeimpiä asioita ruokailutilanteessa. Parhaimmillaan kaikki päiväkodin aikuiset voivat edistää lasten hyvää ravitsemusta, ruokaan liittyvää oppimista sekä ruokailun sosiaalista ulottuvuutta.

2015diplomi_23A0656_small550 (003).jpg

Makuaakkoset-diplomin® kriteerit läpäisevissä päiväkodeissa ruokalista on tasapainoinen ja noudattelee lapsille laadittuja ravitsemussuosituksia (THL 01/2016). Ruokailutilanteesta pyritään rakentamaan mahdollisimman kiireetön ja eri ikävaiheessa olevien lasten ruokatarpeet huomioiva. Päiväkodissa sallitaan ruokaleikit ja kannustetaan lapsia oppimaan ruoan reitti pellolta pöytään. Ruokailu rytmittää päiväkodin arkea tärkeällä tavalla.

”Makuaakkoset-diplomi® on jatkumo Ammattikeittiöosaajien kolme vuotta sitten lanseeraamalle Kouluruokadiplomille. Nämä molemmat diplomimallit tukevat kansallisten ravitsemussuositusten jalkauttamista ja nostavat suomalaisen joukkoruokailun ja sen tekijöiden arvostusta”, iloitsee toiminnanjohtaja Marjut Huhtala.

Makuaakkoset-diplomin® hakuvaiheessa päiväkodeissa käydään moniammatillisesti läpi 45-kohtainen kysymyssarja, jonka pääteemoina ovat ravitsemusosaaminen, ruokakulttuurin opettelu osana lapsen sosiaalistumisprosessia, ruoka-, hygienia- ja ympäristöosaaminen sekä päiväkotien kannustaminen moniammatilliseen yhteistyöhön ruoka-asioissa.

”Diplomin kysymyssarjaa on laadittu yhteistyössä viiden pilottipäiväkodin kanssa noin vuoden ajan, ja sitä on testattu useaan otteeseen. Tavoitteenamme on ollut toteuttaa käytäntöön soveltuva työkalu, joka tukee aidosti päiväkodin, ruokapalveluntuottajan ja kotien välistä yhteistyötä, kertoo hankkeen projektipäällikkö Virpi Kulomaa.

Diplomin voivat suorittaa niin kunnalliset kuin yksityisetkin päiväkodit. Diplomin hakemista varten on avattu uusi ja käyttäjäystävällinen makuaakkosetdiplomi.fi -sivusto, jonka tietosisältö on vapaasti kaikkien varhaiskasvatuksen ruokailusta kiinnostuneiden käytettävissä.makuaakkoset_300x200px.jpg

 Tutustu ja hae www.makuaakkosetdiplomi.fi

Lisätiedot:

Virpi Kulomaa, projektipäällikkö, virpi.kulomaa@amko.fi, 050 339 6844
Marjut Huhtala, toiminnanjohtaja, marjut.huhtala@amko.fi, 050 341 3957

Makuaakkoset-diplomi on osa Ammattikeittiöosaajien Arvostusta ammattikeittiöille -hanketta.

Hankkeen päärahoittaja on maa- ja metsätalousministeriö. Yritystukijoina toimivat Valio Oy, Heinon Tukku Oy, Unilever Food Solutions, Electrolux Professional Oy ja Atria Suomi Oy. Hankeyhteistyössä ovat lisäksi mukana Valtion ravitsemusneuvottelukunta, Opetushallitus, Espoo Catering, Jyväskylän aikuisopisto ja Haaga Helia Ammattikorkeakoulu.

***

Makuaakkoset-diplomi on hyvä työkalu uusien Syödään yhdessä- suositusten jalkauttamiseen

THL julkaisi viime viikolla uudet Syödään yhdessä- lapsiperheiden ruokasuositukset.
Lapsiperheiden uusissa Syödään yhdessä  -ruokasuosituksissa korostetaan  ruokakasvatusta, lapsen syömään oppimisen tukemista ja  perheen yhteisten ruokahetkien tärkeyttä.  Suositukset kattavat perheen ruokailun raskauden suunnittelusta aina lapsen varhaiseen aikuisuuteen saakka.  Kansalliset suositukset on laatinut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtajan asettama työryhmä. Valtion ravitsemusneuvottelukunta on hyväksynyt suositukset ja ne julkaistiin  yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

Lapsiperheiden ruokasuositukset on ensisijaisesti tarkoitettu tietolähteeksi kaikille niille ammattiryhmille, joiden tehtäviin kuuluvat perheiden ja lasten ravitsemusneuvonta tai ruokapalvelu, mutta yhtä hyvin niistä hyötyvät myös lastensa ravitsemuksesta kiinnostuneet perheet.

Tästä koonnista näet lyhyesti tiivistettynä suositusten erityisesti joukkoruokailua koskevat ohjeet:
KOONTI SUOSITUSTEN JOUKKORUOKAILUA KOSKEVASTA OSUUDESTA

Linkki: suosituksiin löytyy THL:n Julkari-järjestelmästä:

http://www.julkari.fi/handle/10024/129744


07.01.2016

Menestyksellistä Uutta Vuotta 2016!

Menestystä ja toimintatarmoa Uuteen Vuoteen 
ammattikeittiöosaajat!

Toivottavasti koet järjestömme omaksesi myös alkaneena vuonna.
Amkon kevätseminaarin ohjelma on juuri julkaistu ja ilmoittautuminen käynnistynyt!
20.-21.4.2016 Lahden Sibeliustalossa järjestettävä seminaari  tarjoaa ajankohtaista täydennyskoulutusta ravitsemisalan esimiehille, opettajille  ja ammattilaisille.

Teemoina mm.

• Kansallinen allergiaohjelma- vähenevätkö erityisruokavaliot?

• Digiajan ammattikeittiö ja monikulttuurisen työyhteisön johtaminen

• Elintarviketietoasetus

• Mieleenpainuva asiakaspalvelu

• Työn mitoitus osana modernin keittiötyön prosessisuunnittelua

kts. tästä koulutuspäivien  Ohjelma ja Ilmoittaudu

***
Arvostusta ammattikeittiöille-hanke jatkuu

Kampanjoimme muun muassa suomalaisen kouluruokailun puolesta pitämällä yllä Kouluruokadiplomi-käytäntöä. 

Aivan lähiaikoina dplomi saa toivotun jatko-osan: päiväkotiruokailuun laaditun Makuaakkoset -diplomin, jota voivat hakea niin julkiset kuin yksityisestkin päiväkodit  ruokailutilanteensa kehittämiseen.

Tästä ja muista  hankkeeseemme liittyvästä tiedotamme lisää
uutiskirjein ja jäsenlehdessämme.

***
Onnittelut Kouluruokadiplomin vuonna 2013-2015 ansainneille kouluille!
Tähän mennessä diplomikouluja on kertynyt yli 200.
Diplomi on edelleen koulujen haettavissa.
Tarkemmat ohjeet löytyvät diplomisivuilta:

http://kouluruokadiplomi.fi/

***
MMM haluaa selvittää kotimaisen ruoan käyttöastetta
kuntaruokailussa

Tuorein blogitekstimme muistuttaa meneillään olevasta kyselystä, jossa kuntien ruokapalveluista vastaavilta tiedustellaan kotimaisten raaka-aineiden hankinnasta  ja näiden käyttöasteesta kuntaruokailussa.
Käy kurkkaamassa
kirjoitus.

***
Motivalta uusi opas ympäristöä säästävien kylmälaitteiden ja
astianpesukoneiden hankintaan

Oppaan tarkoituksena on auttaa valitsemaan energiatehokkaampia ja ympäristöä säästävämpiä ammattikeittiölaitteita. Opas sisältää hankintaohjeistusta ja ympäristökriteereitä yleisimmille ammattikeittiöiden astianpesukonetyypeille ja kylmälaitteille.

***
Muistattehan alueelliset tapahtumaillat

Osallistu ja houkuttele kollegasikin mukaan Amkon aluetapahtumiin!

Reippaan raikasta talvea - nähdään tapahtumissa!


01.12.2015

AmmattikeittiöOsaaja 4/2015

Vuoden viimeisen lehden erityisteemana on ikäihmisten ravitsemus. Joulukuun numero on juttumäärältään muutoinkin erittäin runsas. Lämmin Kiitos kaikille lehteen haastattelun antaneille! Tämänkin lehden myötä todistamme, kuinka arvokasta työtä ravitsemisalalla tehdään.

Antoisia lukuhetkiä ja valoisaa joulukuuta!

Voit antaa palautetta ja ehdottaa  tulevien lehtien juttuaiheita alla olevasta linkistä. Numerosta 4/2015 palautetta antaneiden kesken arvomme yhden ilmaisen osallistumispaikan kevään Ammattilaisseminaariin Lahdessa 20.-21.4.2015.
Linkki  lehden palautesivulle:
http://www.amko.fi/jarjesto/jasenlehti/palaute-jaesenlehdestae/

Pikkukansi_isompi.jpg


23.11.2015

Kouluruokadiplomi haettavissa loppuvuonnakin

Kouluruokadiplomi on myönnetty Suomessa yli 200  koululle.
Oman kuntasi tilanteen voi tarkistaa listasta diplomikoulut maakunnittain.

Kouluruokailu on parhaimmillaan koko koulun yhteinen asia, jonka ravitsemus- ja kasvatustavoitteiden saavuttamiseksi koulu ja ruokapalvelut tekevät yhteistyötä. Diplomi on erinomainen työväline yhteistyön kehittämiseen, joten sen hakeminen kannattaa. Jos kouluruokailuasiat ja yhteistyö ovat jo kunnossa, voidaan asia todentaa diplomin avulla.

Diplomi joulujuhliin

Marraskuun loppuun mennessä suoritetun Kouluruokadiplomin toimitus ehtii koululle 12.12.2015 mennessä, jolloin diplomia voidaan juhlistaa esimerkiksi koulun joulujuhlien yhteydessä. HUOM! Mikäli Postin lakko jatkuisi, toimitamme diplomista sähköpostitse pdf-liitteen väliaikaiseen käyttöön. Tämän voitte halutessanne tulostaa väritulostimella juhlia varten.

Tutustu diplomiin

Tietoa diplomin hausta, myöntämisestä ja toimitusehdoista saa kattavasti Kouluruokadiplomi.fi –sivuilta.

Katso myös viimeisimmät tiedotteemme Hyrylän yläasteen ja Toivalan koulun diplomeistatästä linkistä

Seuraa meitä somessa!

Diplomin ajankohtaisia asioita voi seurata twitterissä @kouluruokadiplo ja facebook.com/kouluruokadiplomi

Ammattikeittiöosaajat ry:n toteuttama Kouluruokadiplomi on maa- ja metsätalousministeriön rahoittama ruokaketjun edistämishanke.

Lisätietoja antaa:
Projektipäällikkö Virpi Kulomaa
virpi.kulomaa@amko.fi, p.050 339 6844

www.kouluruokadiplomi.fi


20.11.2015

Kiitos  jäsenkyselyyn vastanneille!               

Kiitos teille, jotka kerroitte mielipiteenne Ammattikeittiöosaajien toiminnasta vuoden 2015 jäsenkyselyssä. Saimme paljon rakentavaa palautetta niin valintakysymysten vastausten kautta  kuin sanallisissa kommenteissanne. Tässä linkki kyselyn VASTAUSJAKAUMIIN.

Arvionne olivat pääosin positiivisia. Tärkeä oli myös tietää, missä asioissa meillä on yhdistyksenä  uudistumisen ja kehittämisen tarpeita.

Avoimissa vastauksissa esille nousseita kommentteja:

Sisällöltään mielekkäitä aluetapahtumia ja seminaareja toivotaan entistä useammin ja maanlaajuiseemin.  Seminaarien sisältöihin toivotaan tuulahduksia ammattikeittiötyön tulevaisuuden prosesseista sekä edelläkävijyyttä koulutusteemojen valinnassa. Toivottiin myös seminaareja, jotka keskittyisivät vain muutamaan aiheeseen.  Osa vastaajista oli sitä mieltä, että valtakunnallisia seminaareja voisi olla harvemminkin. Ja osa vastaajista mainitsi, että seminaareissa ei ole riittävästi omaa toimialaa koskevaa tietoa.

Järjestön näkyvyyden kerrottiin kohentuneen ja saimme kiitosta läsnäolostamme alan lukuisissa verkostoissa ja tapahtumissa.  Myös hanketyön positiivisia imagovaikutuksia kiiteltiin. Vastausjakauman perusteella yhdistyksen toiminnoista aluetapahtumat koettiin parhaimmiksi toiminnoiksi järjestössämme.

Osa vastaajista toivoo entistä laajempaa näkyvyyttä ja järjestön vaikuttavampia toimia alan arvostuksen nostattajana.

Kommentti tähän:

Tapahtumiemme sisällön suunnittelussa otamme mielellämme vastaan konkreettisia toiveitanne. Sellaisia vastauksissa hyvin nousikin esille. Toivottiin täsmällistä tietoa ammattikeittiöalan muuttuvista säädöksistä ruokatrendeistä ja ravitsemussuositusten soveltamisesta käytäntöön alan toimijoiden itsensä kertomina. Tässä heitänkin nyt palloa kentän suuntaan: ottakaa reippaasti Amkon toimihenkilöihin yhteyttä mikäli luennointi  vaikkapa seminaareissa ja aluetilaisuuksissa kiinnostaa. Esittäkää myös vapaasti yksityiskohtaisia aiheita seminaarien sisältöihin ja toiveita puhujiksi. Kertokaa mieluusti  sellaisista ajankohtaisaiheista, joita juuri nyt tulisi nostaa esille.

Jäsenlehteen oltiin valtaosin tyytyväisiä. Avoimissa kommemnteissa kiiteltiin lehden ulkoasua ja koko lehden  kehitystä dynaamisempaan suuntaan. Alueiden toiminnasta kertovia esittelyjä ja henkilökuvia jäsenistämme toivottiin lehdessä olevan useammin. Samoin käytännön sovelluksia ja käyttöesimerkkejä uutuustuotteista, ajankohtaisista raaka-aineista ja laiteteknologiasta. Täsmätietoa alan terävimmistä innovaatioista ja ammattikeittiöalan teknologian kehittymisestä kaivattiin erityisesti. Myös raikkaille resepteille ja tuotekehitysideoille  olisi vastaajien mukaan käyttöä.  Ergonomiaan ja henkiseen työssäjaksamiseen liittyviä juttuja toivottiin entistä enemmän.

Vastauksena edelliseen:

Otamme mielellämme vastaan vinkkejä,  kirjoituksia ja aineistoja mainittuihin aiheisiin liittyen. Tulemme kernaasti tekemään juttuja mieliaiheistanne kunhan niistä vain vihjettä saamme. Erityisesti toivomme alueiden omia kertomuksia paikallisista tapahtumista ja jäsentempauksista. Näitä toivottiin paljon.

Toimihenkilöille  annoitte valtaosin kannustavaa palautetta. Lämmin kiitos siitä!
Meiltä toivottiin enemmän  yhdistystoiminnan suunnittelua jäsenten perspektiivistä katsottuna. Toivottiin myös että käyttäisimme ponnekkaammin markkina-asemaamme hyväksi: olemme tällä hetkellä ainut ravitsemisalaa laajasti edustava, sitoutumaton  ammattikeittiöalan koulutus-ja yhteistyöjärjestö Suomessa.

Kyselyn perusteella paljon kehittämistä löytyy, mutta toimintamme päälinjaukset ovat mielestänne kunnossa.  Loppusummauksena voin todeta, että suurin osa jäsenistämme  kokee kyselyn mukaan  ainakin jonkin verran hyötyneensä jäsenyydestä ja on valmis suosittelemaan jäsenyyttä kollegoilleen! Tästä on hyvä jatkaa toiminnan sisällön kehittämistä.

Mukavaa loppuvuotta ja toimintatarmoa tuleviin yhdistysvuosiin!

t. Marjut Huhtala,
toiminnanjohtaja
marjut.huhtala@amko.fi

 


11.11.2015

Vastaa vuoden 2015 jäsenkyselyyn

Hyvä jäsenemme,

Haluaisimme tietää mielipiteesi Ammattikeittiöosaajat ry:stä.
Jotta voisimme paremmin palvella jäseniämme ja kehittää sisältöjämme, kuulisimme mielellämme sinun mielipiteesi järjestömme toiminnasta ja kehittämistarpeista.

Voit vastata oheiseen kyselyyn olit sitten henkilö-tai yritysjäsen. Vastaaminen vie aikaa vain muutaman minuutin. Vastaaminen tapahtuu anonyymisti. Toivomme vastaustasi 20.11 mennessä.

Linkki KYSELYYN

Kiitos jo etukäteen vastuksestasi!

Ystävällisin terveisin,
Marjut Huhtala,
toiminnanjohtaja  
                          


30.10.2015

Toivalan koululla juhlittiin Kouluruokadiplomia

Siilinjärveläisellä Toivalan koululla juhlitaan Suomen 200. Kouluruokadiplomia.

Diplomin saaminen oli lähtölaukaus koulun tämän lukuvuoden kehitysprojektille, jonka tavoitteena on edistää kouluruokailun arvostusta ja auttaa ymmärtämään sen laaja-alainen merkitys.

toivala_200_diplomi_eeva_laitinen_500px (3 of 4).jpg


”Kouluruokailun arvostus ja yhdessä syöminen vaikuttavat koko koulun ilmapiiriin.  Kouluruokailu edistää opiskelukykyä, kasvattaa ruokakulttuuriin sekä tarjoaa luontevan tilaisuuden opetella hyviä käytöstapoja”,

listaa rehtori Eeva Laitinen suomalaisen maksuttoman kouluruokailun hyötyjä.

 

”Kouluruokailussa teemme aktiivisesti yhteistyötä vanhempainyhdistyksen, oppilaskunnan sekä keittiön henkilökunnan kanssa.

Esimerkiksi nyt teemavuoden aikana pyrimme kehittämään ratkaisuja, joilla voimme lisätä Näkkäriksi nimetyn kouluravintolamme viihtyisyyttä entisestään”, kertoo Laitinen.

 

Siilinjärvellä Kouluruokadiplomi on myönnetty Toivalan koulun lisäksi Ahmon, Kasurilan, Siilinlahden, Suininlahden ja Vuorelan kouluille.

”Olemme iloisia kaikista diplomeistamme, sillä ne viestivät osaltaan vahvasta kehittämisen meiningistä”, kertoo ruoka- ja puhtauspalvelujohtaja Pirkko Markkanen Siilinjärven kunnasta.

Kouluruokailussa toteutuvat strategiaan kirjatut tavoitteet, joita ovat esimerkiksi yhteistyön, lähiruoan käytön sekä kestävän kehityksen edistäminen.

 

Kouluruokadiplomi on koululle myönnettävä tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän kouluruokailun edistämisestä.

Ammattikeittiöosaajat ry:n myöntämän Kouluruokadiplomin ansaitakseen koulun on läpäistävä kouluruokadiplomi.fi-sivuston 45-kohtainen kysymyssarja,
jossa testataan kouluruoan ravitsemuslaadun lisäksi ruokailutilanteen sujuvuutta, ruokailun sosiaalista ja kasvatuksellista ulottuvuutta sekä keittiön ja kouluyhteisön kestäviä toimintatapoja.

 

”Diplomi on voimassa kolme vuotta kerrallaan, mutta sen kriteeristö sopii mainiosti myös jatkuvan kehittämisen välineeksi”, kertoo projektipäällikkö Virpi Kulomaa Ammattikeittiöosaajat ry:stä.

 

Kouluruokadiplomien myöntämisestä vastaa Ammattikeittiöosaajat ry ja se on tuotettu maa- ja metsätalousministeriön tuella.  

Yritystukijoina toimivat Valio Oy, Heinon Tukku Oy, Unilever Food Solutions, Electrolux Professional Oy ja Atria Suomi Oy.

Lisätietoa www.kouluruokadiplomi.fi ja www.amko.fi


28.10.2015

Amkon uutiskirje 6/2015

Syksyn seminaarissa opittiin uutta ja viihdyttiin- lämmin kiitos kaikille osallistuneille!

Tässä seminaaripäivien
  tunnelmakuvia ja linkki koulutuspäiväsivulle,josta löytyy osa esitysten lyhennelmistä. Paljon keskustelua herättäneestä Annu Palmun puheenvuorosta tulee tiivistelmä AmmattikeittiöOsaaja-lehden numeroon 4/2015.

HUOM osallistujat! Voitte edelleen antaa palautetta seminaarista tällä lomakkeella:
https://www.webropolsurveys.com/S/3FF45457E9B0EC6B.par

***
Seuraavan kerran tapaamme Amkon seminaarin merkeissä keväällä 20.-21.4.2016 Lahden Sibeliustalossa. Tästä tiedotamme lisää vielä loppuvuoden aikana.

***
ELMA-MESSUT JA MUUTA MUKAVAA!
Ammattikeittiöosaajat on mukana ensi viikolla Elma-messuilla Helsingissä 6.11.2015. Löydät meidät Ruokatiedon osastolta, jossa esitellään muun muassa ruokaketjun moninaisia ammatteja. Tapahtumalavalla luovutamme Kouluruokadiplomin Tuusulan kunnan Hyrylän yläasteelle. Onnittelut jo tässä vaiheessa uudelle diplomi-koululle!

24.11.2015 esiinnymme Elintarvike&Terveys-lehden järjestämässä Ajankohtaista ammattikeittiöille-seminaarissa. Päivään voi vielä ilmoittautua 10.11 saakka.
Kurkkaa ohjelmaTÄSTÄ


Pirteää syksyn jatkoa!


23.10.2015

Vuoden Ammattikeittiöosaaja 2015

Ammattikeittiöosaajat ry valitsi jäsenistöstään vuoden 2015 Ammattikeittiöosaajaksi Luomuravintola Timjamin toimitusjohtajan ja emännän Merja Jokiniemen. Merja on vahva ravitsemisalan kehittäjä ja järjestön pitkäaikainen jäsen.  Tunnustus julkistettiin Ammattikeittiöosaajien syysseminaarissa Helsingissä 22.10.2015.


Kuvassa Merja Jokiniemi,
Kuvaaja :Terhi Honkonen

Kollegat ylistävät Merjaa: ”Merja on erittäin aktiivinen, pirteä ja innokas niin Ammattikeittiöosaajien toiminnassa kuin muutoinkin. Hän osaa hyvin perustella edistämiään asioita, ja hänen kanssaan on helppo tehdä monenlaista yhteistyötä. Ruoka-alaan hän suhtautuu intohimoisesti. Merjalla on erinomaiset verkostot, joita hän osaa hyödyntää tehokkaasti. Hän myös jakaa omaa erityisosaamistaan säästelemättä muille. Työnsä lomassa Merja ohjaa nuoria työssäoppijoita ja kehittää alaamme tiiviissä oppilaitos- ja työelämäyhteistyössä.”

Työskentely nuorten asiakkaiden kanssa Tampereen Steinerkoulun oppimisympäristössä on haastanut Merja Jokiniemen aktiiviseen ammatillisuuteen ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Merjan jämptiys ja empaattisuus ovat silmiinpistäviä. Niin nuorten parissa ohjaajan roolissa kuin omassa työyhteisössään esimiehenä, Merja on hyvä esimerkki siitä, miten määrätietoisella oman työn kehittämisellä voi samalla olla esikuvana muille.

Merja Jokiniemi on erittäin ilahtunut kollegoiltaan saamasta kannustuksesta: ” Verkostoituminen ja Ammattikeittiöosaajissa toimiminen laajentavat näkökulmaa työhön ja tuovat uusia, antoisia tuttavuuksia. Kiitos kuuluu myös Steinerkoululle, jonka oppilasravintolassa saamme toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.”

Puhtaan ruuan puolestapuhuja

Merja Jokiniemi on tehnyt pitkään ja sitkeästi työtä luomu- ja lähiruuan puolestapuhujana ammattikeittiöissä. Hänen luotsaamansa oppilasravintola on saavuttanut Portaat Luomuun -ohjelman korkeimman tähti-tason. Ravintolaa hoitaa osuuskunta Tampereen Timjami, ja asiakkaina ovat paitsi steinerkoulun väki, myös juhla- ja kokousvieraat. Merja on usein kertonut valtakunnallisissa viestimissä työstään luomun parissa. Viimeksi siihen tarjoutui näkyvä tilaisuus, kun Luomuravintola Timjami voitti lokakuussa luomunkäytön Suomen Mestaruuden sarjassa keskisuuret yksityiset ravintolat. Kilpailun järjestää vuosittain Portaat Luomuun -ohjelma.

Lisätiedot:

Merja Jokiniemi, Vuoden Ammattikeittiöosaaja 2015, merja.jokiniemi@tampereensteinerkoulu.fi, p.03 3141 6121

Marjut Huhtala, toiminnanjohtaja, Ammattikeittiöosaajat ry marjut.huhtala@amko.fi 
p. 050 341 3957
  


13.10.2015

Osallistu perunaresepti-kilpailuun!

Nyt haetaan  suurkeittiötuotantoon soveltuvia perunareseptejä. Suunnittele oma ohjeesi ja osallistu JEPO:n reseptikilpailuun.

Ammattikeittiöosaajat ry:n yhteistyökumppani Jepuan peruna täyttää ensi vuonna 40-vuotta ja on käynnistänyt juhlavuoden merkeissä reseptikilpailun. Parhaat ohjeet palkitaan lahjakorteilla ja pääpalkinto luovutetaan Gastro ´2016-messuilla maaliskuussa.

Kilpailuaikaa on 30.11 saakka.

Kilpailuohjeet löydät TÄSTÄ LIITTEESTÄ.


06.10.2015

Rasvat kohdalleen:
Sydänliiton ravitsemussuositukset päivitetty

Rasvan laadusta on viime vuosina riittänyt puhetta Suomessa, vaikka rasvan laadun suhteen ei ole tehty mitään suuria muutoksia viimeisimmissä suomalaisissa, pohjoismaisissa eikä kansainvälisissä ravitsemussuosituksissa. Sydänliiton päivitetyt suositukset perustuvat kaikkiin edellä mainittuihin. Tämän lisäksi Sydänliiton päivitetyt suositukset laatinut asiantuntijaryhmä on huolellisesti käynyt läpi kaiken saatavilla olevan uuden tieteellisen tiedon.

 

Terveellinen, kokonaiskolesterolia ja haitallista LDL-kolesterolia alentava ruokavalio pohjautuu kovien, runsaasti tyydyttyneitä rasvoja sisältävien elintarvikkeiden korvaamiseen pehmeillä, tyydyttymättömillä rasvoilla, joiden käyttöä ruoassa tulisi suosia.


Rasvat_kohdalleen_Sydanliiton_ravitsemussuositukse_web.jpg

 Kuvan lähde: Deski-uutispalvelu


Käytännöllisiä keinoja pehmeän rasvan lisäämiseen ovat:

- salaattiin öljypohjaista salaatinkastiketta

- leivälle vähintään 60 % rasvaa sisältävää margariinia

- pähkinöitä salaattiin tai välipalaksi

- kasviöljyä tai pullomargariinia leivonnassa ja ruoanvalmistuksessa

- kalaa, broileria, soijaa tai quornia punaisen lihan sijasta

- kasvirasvapohjaisia tuotteita kerman ja jogurtin sijasta

 

Sydänliiton suositukset korostavat ruokavalion kokonaisuutta. Rasvan laadun lisäksi sydänterveyden kannalta merkitystä on myös hiilihydraattien laadulla, kasvisten käytön lisäämisellä ja suolan käytön vähentämisellä. Omien mieltymysten, kuten kotimaisuuden, luonnonmukaisuuden tai kulttuuristen valintojen suosiminen eivät ole ristiriidassa ravitsemussuositusten kanssa.

 

Sydänliiton suositukset vastaavat myös valtimotautien riskiryhmään kuuluvien ja sydänsairaiden ruokavalion erityiskysymyksiin.

 

Sydänliiton ravitsemussuositukset, Ruoka sydänterveyden edistämisessä, ovat luettavissa: www.sydan.fi/ravitsemussuositus

 

Lisätietoja:

Suomen Sydänliitto ry

puheenjohtaja Matti Uusitupa, 0400 615 661 ravitsemusasiantuntija Tuija Pusa, 040 535 8308

 

Sydänliitto on yli 70 000 jäsenen sydänyhteisö, joka on järjestäytynyt 234 paikalliseen sydänyhdistykseen, 17 alueelliseen sydänpiiriin ja kolmeen valtakunnalliseen järjestöön (Sydänlapset ja -aikuiset ry, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry ja Karpatiat ry).
Uutisen lähde: Deski


22.09.2015

Syyskokous ja seminaari

Syyskokous
Ammattikeittiöosaajat ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 22.10.2015 klo 16.00 alkaen Tapahtumatalo Bankissa osoitteessa Unioninkatu 20, Helsinki. Käsitellään yhdistyksen sääntöjen 18 § määräämät asiat. Kts. ESITYSLISTA tästä

***
Muistathan ilmoittautua syksyn Ammattilaisseminaariin 22.10!
Teemoina mm. päiväkoti-ikäisten uudet ravitsemussuositukset, uudistuva hankintalaki ja ravitsemusviestintä.  Lisäksi pohdimme, mitä on luottamusjohtaminen ja nykypäivän työyhteisöjen menestyksen reseptit. Seminaaripäivän tauoilla on mahdollisuus tutustua yritysten näyttelypisteisiin. Tulethan tankkaamaan tärkeää tietoa ja vaihtamaan kuulumisia kollegoiden kanssa! 

kts. runsas OHJELMA_22.10.2010 ja ILMOITTAUDU 

***
Luitko jäsenlehden 3/2015?

TOIVOMME  PALAUTETTA AMMATTIKEITTIÖOSAAJA-LEHDESTÄ 3/2015!
Kaikkien 30.9.2015 mennessä palautetta antaneiden kesken arvomme yhden ilmaisen osallistumispaikan syksyn Ammattilaisseminaariin Helsingissä ( 22.10.2015)
( Arvottava ilmaispaikka ei sisällä matka-ja majoituskuluja.)

http://www.amko.fi/jarjesto/jasenlehti/palaute-jaesenlehdestae/

***


16.09.2015

Lapsiperheiden uudet ravitsemussuositukset kommentointikierroksella

Uudet lapsiperheiden ravitsemussuositukset antavat luotettavaa, tieteelliseen näyttöön perustuvaa tietoa erityisesti terveydenhuollon, ruokapalvelujen ja lasten terveyden edistämisen parissa työskentelevien ammattilaisten työn tueksi. Uudet, Syödään yhdessä -ruokasuositukset korvaavat sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2004 antamat ”Lapsi, Perhe ja Ruoka” -kirjan suositukset.  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asettaman kansallisen työryhmän laatimista suosituksista kerätään nyt perusteltuja, tutkimusnäyttöön perustuvia muutos- ja/tai korjausehdotuksia. Kommentointi on auki 30.9.2015 asti.  

Valtion ravitsemusneuvottelukunta hyväksyy suositukset kommenttikierroksen jälkeen.

Tältä sivulta löytyvät linkit kommentoitavaan versioon (pdf) sekä Webropol-lomakkeeseen, johon kommentit voi kirjata.

 

https://www.thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/ravitsemus/ajankohtaista/lapsiperheiden-ravitsemussuositukset

 

Otakantaa.fi-palveluun on myös avattu keskustelu aiheesta.

 

https://www.otakantaa.fi/fi-FI/Selaa_hankkeita/Ota_kantaa_lapsiperheiden_uusiin_ravitsemussuosituksiin


15.09.2015

Koulumaitopäivää vietetään 30.9.2015

Kansainvälistä koulumaitopäivää vietetään tänä vuonna keskiviikkona 30.9. Toivottavasti meilläkin mahdollisimman monessa koulussa! 

Maito ja Terveys ry tarjoaa kouluruokalan seinille julistesarjan, jolla voi muun muassa juhlistaa koulumaitopäivää. Julisteiden koko on 59 x 84 cm ja ne on taitettu A4-kokoon.  

Kansainvälistä koulumaitopäivää vietetään maailmanlaajuisesti tänä vuonna 16. kertaa. Päivän vieton tarkoituksena on kiinnittää huomiota koulumaidon merkitykseen oppilaiden ravitsemuksessa. 


Koulumaitopäivänä kannustamme tarjoamaan oppilaille maitoa hieman juhlavammin. Esimerkiksi kaakao, smoothie tai maito ja pulla pukevat arkisen maidon juhlapukuun. 


Onko koulussasi jo tarjolla useampi maitolaatu? Tiesitkö, että valikoima lisää oppilaiden maidonjuontia. 


Makoisaa kansainvälistä koulumaitopäivää!

toivoo Maito ja Terveys ry

 

 

Lisätiedot:

Katariina Lallukka, ravitsemusasiantuntija ja viestintäpäällikkö
katariina.lallukka@maitojaterveys.fi

Maito ja Terveys ry, PL 115 (Pasilankatu 2), 00241 HELSINKI, puhelin 0400 566 202


11.09.2015

Kiinnostaisivatko kuvaukset?

Etsimme kuvauspaikkaa perehdytysaineiston videointia varten

Arvostusta ammattikeittiöille-hankkeessa videoidaan ravitsemisalan perehdytys-ja esittelymateriaalia 2016 aikana. Tuottevan materiaalin kohderyhminä ovat ravitsemisalalle hakeutuvat sekä alasta selkokielistä esittelymateriaalia tarvitsevat. Materiaalia voidaan myös hyödyntää työpaikoilla tapahtuvaan nopeaan perehdytykseen. Valmis materiaali on maksutta kaikkien saatavilla ja hyödynnettävissä.

Etsimme nyt kuvauspaikkaa!
Olisiko sinun toimipisteesi kiinnostunut toimimaan videoitavana ammattikeittiönä?

Etsimässämme kuvauskohteessa on suuri tai keskisuuri valmistuskeittiö
Henkilöstö toimii monipuolisissa ruokapalvelutehtävissä (perehdytysaineistossa esitellään lyhyesti ravitsemisalan ammatteja, joten ainakin kokki, ruokapalvelutyöntekijä ja asiakaspalvelussa työskentelevä/ tarjoilija olisi hyvä videointia varten toimipisteestänne löytyä).

Videolla kuvataan seuraavia keittiötyön osateemoja
Hygieeniset ja turvalliset työskentelytavat, keittiötyön ergonomia, ammattikeittiötyö ja sen keskeiset prosessit yleisesti kuvattuna, asiakaspalvelu

Ehdota toimipaikkaasi kuvauskohteeksi TÄSTÄ LINKISTÄ. 

Kuvauspaikka valitaan syksyn 2015 aikana ja videoiden kuvaaminen tapahtuu keväällä 2016 erikseen sovittavana aikana. Otamme yhteyttä kaikkiin hakijoin 15.12.2015 mennessä. Huom! Kuvauksesta ei makseta kuvauspalkkiota.


Perehdytysaineiston toteutuksesta ja käsikirjoituksesta vastaa Ammattikeittiöosaajat ry.

Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Yhteistyössä ovat mukana Valio Oy, Heinon Tukku, Electrolux Professionals, Ateria Suomi ja Unilever Food Solutions.

Lisätiedot
Toiminnanjohtaja Marjut Huhtala,
marjut.huhtala@amko.fi, 050 341 3957
Projektipäällikkö Virpi Kulomaa,
virpi.kulomaa@amko.fi, 050 339 6844

Kuvataan yhdessä ammattikeittiöala vetovoimaisena tulevaisuuden alana!