Ajankohtaista

24.11.2016

JÄSENKYSELY 2016

Vastaa jäsenkyselyyn ja vaikuta toimintamme sisällön kehittämiseen!

Hyvä jäsenemme,

Jotta voisimme paremmin palvella jäseniämme ja kehittää sisältöjämme, kuulisimme mielellämme Sinun mielipiteesi Ammattikeittiöosaajat ry:n toiminnasta ja kehittämistarpeista.

Voit vastata oheiseen kyselyyn olit sitten henkilö-tai yritysjäsen. Vastaaminen vie aikaa vain muutaman minuutin. Vastaaminen tapahtuu anonyymisti.

Linkki KYSELYYN

Kyselylinkki on auki 5.12.2016 saakka.

Kiitos jo etukäteen vastauksestasi!
 


22.11.2016

Amkon uutiskirje 10/2016

Loppuvuoden muistilistaa

Vuosi lähenee loppuaan mutta vielä on mukavaa yhdistystoimintaa jäljellä. Monilla alueilla vietetään AMKO-vuoden viimeisiä tapaamisia pikkujoulujen merkeissä ja suunnitellaan tulevaa toimintakautta. Kiitos kaikille jäsenille ja alueaktiiveille jo tässä vaiheessa varsin vireästä toimintavuodesta!

Marrs-joulukuussa liittyvät jäsenet maksavat jäsenmaksunsa vasta helmikuussa.
Nyt on hyvä tilaisuus pyytää kollegoita mukaan tutustumaan toimintaan. Tämä vuosi on ollut aktiivinen liittymisten osalta. Jo 110 uutta jäsentä  on vuoden aikana liittynyt Amkoon. Lämpimästi tervetuloa joukkoomme!

Ensi kevään Ammattilaisseminaari  järjestetään Turussa 26.-27.4.2017
Merkitse päivät jo nyt kalenteriin. Ohjelma valmistuu viimeistään vuoden vaihteessa ja tiedotamme siitä kaikissa Amkon ”kanavissa.”

Suomen Itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotta juhlistamme kouluruokaan liittyvällä erikoisteemalla. Tulossa olevasta kampanjasta saat tarkempaa tietoa lähiviikkojen aikana.

Juhlavuosi näkyy myös alueiden tilaisuuksissa ruokailoitteluna ja  yhdessä syömisen merkeissä. Alueiden tapahtumista saat tietoa www-sivulta, lehdestä ja alueesi omista sähköpostitiedotteista.

MMM:n lausuntopyyntö ns. koulujakelun muutoksista
Maa-ja metsätalousministeriössä on valmisteilla esitys ns. Koulujakelun muutoksesta:koulumaitotuen rinnalle olisi mahdollista jatkossa saada EU- tukea myös hedelmien ja kasvisten jakamiseksi  kouluissa välipala-typpisesti.  Tuen määrä on rajallinen ja sen tarkoituksena on erityisesti luomu-tuotteiden tarjonnan lisääminen jaettavien tuotteiden osalta.

Jakeluasetuksen keskeiset muutokset ovat nämä: koulumaitojakelutuen rinnalle tulisi hedelmien ja kasvisten jakelutuki, tuen määrä olisi rajallinen, joten sen kohdentamista olisi syytä tarkentaa ( esim. tiettyihin kampanjaviikkoihin vuosittain),
hedelmien ja kasvisten jakelu tukisi hyvin VRN:n Kouluruokasuosituksia.
Lue asetusesitysja kommentoi. Kokoamme kommenteista Amkon yhteisen lausunnon. Kommentit pyydetään 5.12 mennessä. Välitä kommenttisi: marjut.huhtala@amko.fi

Kannusta koulusi tai päiväkotisi mukaan kasvavaan diplomiperheseen!

Ammattikeittiöosaajat ry:n myöntämät ruokadiplomit ovat jalkautuneet jo lähes 100 kuntaan eri puolelle Suomea. Kouluruokadiplomi® on myönnetty 320 koululle. Tammikuussa 2016 lanseerattu päiväkotien Makuaakkoset-diplomi® on innostanut jo yli 170 päiväkotia diplomin hakuun.

 
Kuva: Eero Kokko

Diplomit ovat erinomaisia työkaluja toiminnan kehittämiseen. Hakemisen voi aloittaa milloin vain ja tehdä mahdolliset kehitystoimenpiteet diplomin hakuprosessin aikana.

Diplomi joulujuhliin

Marraskuun loppuun (30.11.2016) mennessä haetut diplomit toimitetaan kouluille ja päiväkodeille 15.12.2016 mennessä. Joulukuun alkupuolella haettujen diplomien osalta toimitusaikaa voi tiedustella virpi.kulomaa@amko.fi tai 050 339 6844

Katso lisätiedot
www.ruokadiplomit.fi


01.11.2016

Kouluruokasuositus kommentoitavana

Uusi kouluruokasuositus on valmistumassa ja on lähetetty lausuntokierrokselle.
Jos haluat kommentoida sitä, toimi alla olevan tiedotteen mukaisesti. Voit myös laittaa kommenttejasi Amkoon:marjut.huhtala@amko.fi  ja kokoamme niistä sitten järjestön yhteisen kommentoinnin.

Hienoa on, että uusissa suosituksissa mainitaan nyt Kouluruokadiplomi yhtenä kouluruokailun itsearvioinnin välineenä.

Alla tiedote:
Lähde:THL, VRN, Opetushallitus

Uusi kouluruokasuositus nyt kommentoitavana

Uudistettavana oleva julkaisu ”Syödään ja opitaan yhdessä – Kouluruokailusuositus”, on avattu julkiseen kommentointiin. Suosituksen julkaisijat, Valtion ravitsemusneuvottelukunta, Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pyytävät nyt perusteltuja kommentteja, muutos- ja korjausehdotuksia uudesta suosituksesta.

Kommentointi tapahtuu Wepropol-kyselynä (linkki kyselyyn ja suositusluonnokseen on alla). Kommentit esitetään avoimina vastauksina perusteluineen luku kerrallaan, siten että kommentoitava kohta kussakin luvussa täsmennetään alaotsikkoon sekä sivu- ja rivinumeroon viittaamalla. Kommentointi on auki perjantaihin 18.11.2016 klo 16:15 saakka.

Suositusluonnos: http://www.oph.fi/download/179475_Kouluruokailusuositus_julkinen_kommentointi_28.10.2016.pdf

Kyselylomake: https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1162682&SID=4b6f9357-d14a-48fb-bdb5-5fefc96d8ee1&dy=2117542637

Uuden kouluruokailusuosituksen tarkoituksena on antaa suuntaviivat täysipainoisen sekä tarkoituksenmukaisesti järjestetyn ja ohjatun kouluaikaisen ruokailun ja ruokakasvatuksen toteuttamiseksi opetuksen ja sitä tukevan toiminnan järjestäjille, kouluille, koulujen ruokapalvelusta ja oppilashuollosta vastaaville sekä kodeille ja koululaisille itselleen. Suositus kattaa ohjeistuksen kouluaterioista, välipaloista aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä koulun kerhotoiminnassa.

Uusi suositus perustuu Valtion ravitsemusneuvottelukunnan Terveyttä ruoasta – suomalaiset ravitsemussuositukset (2014) väestötason suositukseen sekä Syödään yhdessä – ruokasuositukset lapsiperheille (2016) suositukseen sekä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin.

Kouluikäisten lasten ravitsemusta ja ruokakasvatusta kuvataan suosituksessa kokonaisuutena, jossa vastuun lapsen ja nuoren hyvästä ravitsemuksesta ja ruokaoppimisesta kantavat koti, koulu ja lähiyhteisö yhdessä.

Uudessa suosituksessa otetaan huomioon koulun hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, kasvatuskumppanuutta ja yhteistyötä sekä ruokapalvelujen ja elintarvikkeiden hankintaa ja kilpailutusta koskevat periaatepäätökset ja asiakirjat. 

Tämä suositus tulee korvaamaan edellisen 2008 julkaistun Kouluruokailusuosituksen. Julkisten kommenttien käsittelyn ja Valtion ravitsemusneuvottelukunnan hyväksymisen jälkeen suositus julkaistaan alkuvuodesta 2017.

Utkastet till rekommendation för skolbespisning har inte översatts, men det kan kommenteras också på svenska.

Lisätietoja antavat:

Kuusipalo Heli
Erikoistutkija
THL
puh. 029 524 6747
etunimi.sukunimi@thl.fi

Marjaana Manninen
Opetusneuvos
Opetushallitus
puh. 029 533 1142
etunimi.sukunimi@oph.fi

Arja Lyytikäinen
Pääsihteeri
Valtion ravitsemusneuvottelukunta c/o Elintarviketurvallisuusvirasto Evira  
Puh. 029530 4292, 050 4099 860
etunimi.sukunimi@evira.fi


31.10.2016

ATERIA 2016 tapahtuma Helsingissä 8.11.2016

Olemme mukana Julkisen ruokahuollon ja sopimusruokailun

ammattilaispäivässä ATERIA´2016-tapahtumassa Helsingin Wanhassa Satamassa.

Tule tapaamaan meitä messupisteelle!

Lisätietoa ohjelmaltaan runsaasta päivästä saat tästä:
http://ateria.messukeskushelsinki.fi/

 


13.10.2016

Amkon uutiskirje 9/2016

Ammattikeittiöosaajien seminaari innosti ajankohtaisilla aiheillaan

Uusia merkityksiä luova palvelumuotoilu, kasvisruokailu ja  psykologinen pääoma olivat teemoina Ammattikeittiöosaajien seminaarin puheenvuoroissa 11.10 Helsingissä

Lämmin Kiitos kaikille osallistujille, puhujille ja yhteistyökumppaneille!

KUva_16_web.jpg
 
Otteita puheenvuoroista:

Kasvisruokailu on pysyvä trendi

Tulevaisuudessa kasvisruokailu ei ole pelkästään ”mukava juttu” vaan todellinen vaihtoehto lihan syömiselle. Maapallon ekologisen kantokyvyn rajat tulevat nykyisellä elämäntyylillä  vastaan nopeammin kuin kuvittelemmekaan.  ”On otettava todesta se, että meillä on vain yksi planeetta”, huomautti dosentti Arto Salonen esityksessään.

Kasvisruokailulla on monta motiivia:terveys, ekologisuus, eettisyys ja ilmastotietoisuus unohtamatta globaalia solidaarisuuden tuntoa.

” Vaikka Suomen näkökulmasta olisi kivaa, että  ilmastonmuutoksen myötä säästä tulisi leudompi, tarkoittaa tämä ankaraa kuivuutta ja nälänhätää toisaalla”, painotti ravitsemusterapeutti Leena Putkonen. Hän näkee kasvisruokailun kehittämisessä paljon mahdollisuuksia niin kodeissa kuin joukkoruokailussa. Raaka-aineista ei ole enää pulaa. Perinteisten palkokasviproteiinien rinnalle on noussut lukuisa joukko vaihtoehtoisia proteiininlähteitä.

Hyvä palvelu luo uusia merkitysnäköaloja

Jos haluat luoda merkityksellisen elämän niin itselle kuin muille pohdi tätä kysymystä
” Mitä tarvitaan lisää hyvään elämään, palveluun, olemiseen?”, kysyi Arto Salonen. Tekipä ihminen työkseen mitä tahansa hän voi löytää työlleen ja käytökselleen syviäkin merkityksiä. Silloin työnteon motiivit eivät perustu materialistisiin tavoitteisiin vaan inhimillisen pääoman kasvattamiseen.

Miten työn merkityksen sisäistäminen sitten näkyy palvelumuotoilussa ja asiakaskohtaamisissa?

Salonen  tiivistää onnistuneen palvelutilanteen ja sen  tunnusmerkit:

Hyvä palvelu a) lisää asiakkaan omanarvontunnetta, b) on kokonaisvaltaisesti vastuullista, c) tarjoaa elämälle uusia ja pitkällä aikavälillä kestäviä merkitysnäköaloja.

Kuva_8_web_web.jpg
Kuvassa Ilona Rauhala ja Arto Salonen

Psykologinen pääoma haltuun

Seminaarissa puhuneen Ilona Rauhalan mukaan psykologiseen pääomaan kuuluu sopivassa suhteessa toiveikkuutta, optimismia, itseluottamusta ja sinnikkyyttä. On kuitenkin ymmärrettävä erilaisille temperamentille tyypilliset käyttäyttymismallit. Esimerkiksi kun tuodaan uusia asioita työyhteisöön. ” Osa porukasta on heti into piukassa ja valmis kokeilemaan uutta. Toiset taas jarruttelevat ja mieluummin vetäytyvät kaikesta uudesta.”

Miten sitten johtaa ja motivoida erilaisia persoonallisuuksia. Esimiesasemassa tärkeintä on oma esimerkki. Rauhala pisti pohtimaan kysymystä: ”Kun minä tulen paikalle, mitä tulee paikalle?”

Uusi Palmia: arki hoidossa kaikkialla

Organisaation uusi strategia voidaan luoda nopeastikin kertoi Palmian toimitusjohtaja Nina Rokkila. Palmiassa uusi rohkeampi strategia kumpuaa asiakkaiden aidosta kohtaamisesta. Kohtaamiset näkyvät Helsingissä päivittäin arkisissa tilanteissa. Muutos entiseen palvelukulttuuriin voi olla vaikka se, että vartijalla on lupa  hymyillä ja metrosiivoja kokee olevansa tärkeä osa asiakaspalvelun polussa.

Kouluruokailusuositukset uudistuvat

Uudet Kouluruokailusuositukset ovat työn alla ja lähtevät piakkoin kommentointikierrokselle, kertoi Valtion ravitsemusneuvottelukunnan pääsihteeri Arja Lyytikäinen.  Suositusten päätavoitteena on lasten ja nuorten tasapainoinen ravitsemustila ja kokonaisvaltainen ajattelu kouluruokailun linkittymisestä muuhun koulupäivän aikaiseen toimintaan.

”  Suosituksissa katsotaan koulupäivää kokonaisuutena, jota rytmittävät koululounas ja välipalasyöminen. Terveellinen koululounas voi olla sellainen, johon suunnitellusti kuuluu myös välipala. Fokuksena on aina lapsen tai nuoren hyvinvointi”. Koululaisten osallistamiseen velvoittaa myös uusi perusopetuksen opetussuunnitelma.

***

Päivässä julkaistu Ammattikeittiöosaajat ry:n tuottama videosarja on nyt katseltavissa ja jaettavissa Amkon sivuilta eteenpäin:

Videosarja sisältää viisi lyhyttä teemavideota, joiden aiheina ovat ruoanvalmistusmenetelmät, ergonomia ja työturvallisuus, hygienia ja omavalvonta, kestävä kehitys ja asiakaspalvelu

Videoiden tavoitteena on tukea opiskelijoiden, työssäoppijoiden ja uusien työntekijöiden perehdyttämistä ja esitellä ammattikeittiöalaa modernina ja monipuolisia työtehtäviä tarjoavana tulevaisuuden alana.

amko.fi/perehdytys

 Kuva_1_sem_web.jpg
Kuvassa videoprojektiin osallistuneita: vasemmalta oikealle Kymijoen ravintopalveluiden Jyrki Karppinen, Marjut Huhtala Ammattikeittiöosaajat ry:stä, Kari Turkia Kymijoen ravintopalveluista, Virpi Kulomaa Ammattikeittiöosaajista, Virpi Niveri Kymijoen Ravintopalveluista ja keskellä vasemmalta oikealle Sini Hyöky, Kymijoen Ravintopalveluista ja kauvauksissa roolihahmona toiminut Anna-Maria Sundelin.

Kiitos kaikille muillekin projektiin osallistuneille!
***
Uutiskirjeen teksti: Marjut Huhtala, kuvat: Terhi Honkonen
Täältä löydät lisää kuvia Amkon seminaarista:
http://www.amko.fi/jarjesto/kuvat/
 


27.09.2016

Ammattikeittiöosaajien uutiskirje 8/2016

Ammatikeittiöosaajat ry:n syyskokous 11.10.2016

Syyskokous pidetään Amkon seminaarin jälkeen Taitotalolla osoitteessa Valimotie 8, 00380 Helsinki. Tule mukaan vaikuttamaan toimintaamme! Kokouksessa  muun muassa valitaan erovuoroisten johtokunnan jäsenten tilalle uusia edustajia. Vuodelle 2017 ovat haussa uudet jäsenet opetussektorilta ja teollisuudesta.  Tässä KOKOUSKUTSU
***
Maa- ja metsätalousministeriön esitys ruokapoliittiseksi ohjelmaksi


Esitys on lausuntokierroksella. Mikäli haluat kommentoida esitystä, lähetä oma palautteesi toiminnanjohtajalle: marjut.huhtala@amko.fi 28.10.2016 mennessä.
Kokoamme palautteistanne Ammattikeittiöosaajien yhteisen lausunnon.

Linkki
ESITYKSEEN ja LAUSUNTOPYYNTÖ

***
Arvostusta Ammattikeittiöille- hankkeen kuulumisia

Ruokadiplomit
Kouluruokadiplomi® on myönnetty tähän mennessä yhteensä 305 koululle, lista http://www.kouluruokadiplomi.fi/diplomikoulut/.

Diplomien joukkoon on saatu hiljattain mukaan kaksi uutta kaupunkia, Lappeenranta (Lappeen koulu ja Saimaan Tukipalvelut Oy) ja Kuopio (Minna Canthin koulu ja Servica). Lämpimät onnittelut!

Päiväkotien Makuaakkoset-diplomi® on myönnetty 102 päiväkodille, lista http://www.makuaakkosetdiplomi.fi/diplomipaivakodit/

Olisiko sinun kuntasi koulu seuraava diplomin saaja? Lisätiedot diplomien hakemisesta projektipäällikkö Virpi Kulomaalta: virpi.kulomaa@amko.fi, p.050 339 6844

Perehdytysvideot
Ammattikeittiön ABC  perehdytysvideoiden ensiesitys tapahtuu Amkon syksyn seminaarissa 11.10.
Videosarja johdattelee ammattikeittiötyöhön viiden lyhyen teemavideon kautta.
Ensiesityksen jälkeen materiaali julkaistaan Amkon sivuilla, josta se on vapaasti ladattavissa.
Lue lisää:http://www.amko.fi/hankkeet/perehdytys/

 ***

Vielä ehdit ilmoittautua Ammattikeittiöosaajien syksyn seminaariin 30.9 mennessä!
Seminaari järjestetään Taitotalon kongressikeskuksessa Helsingin Pitäjänmäellä 11.10.2016.
Pääsemme nauttimaan Taitotalon uudistuneista kokoustiloista ja herkullisista antimista.

Teemoina mm.palvelmuotoilu ruokapalveluissa, kasvisruokailun uudet trendit ja psykologisen pääoman johtaminen. Tule kuulemaan paikan päälle tuoreimmista ammattikeittiöalan teemoista.

Seminaaripäivän kolmen ruokalajin lounas tarjoillaan lautastarjoiluna Taitotalon uudistuvassa Talentti-ravintolassa jonottamata ja kiireettömästi.

Päivän tauoilla osallistujilla on mahdollisuus tutustua yhteistyökumppaneiden näyttelypisteisiin.

Katso
OHJELMA   ja ILMOITTAUDU

Jatkoimme ilmoittautumisaikaa 30.9. saakka.

Seminaarin lisätiedot:
Marjut Huhtala, marjut.huhtala@amko.fi , p.050 341 3957

***
Seuraa Ammattikeittiöosaajien blogia ja ilmoittaudu itsekin kirjoittajaksi!

Tuoreimmassa blogikirjoituksessa on aiheena sokeri. Erikoistutkija Heli Kuusipalo THL:stä täsmentää sokerinsaannin rajoja ja peilaa suomalaisia ravitsemussuosituksia WHO:n suosituksiin. Tästä pääset blogiin:http://www.amko.fi/blogi/lisattya-sokeria-kannattaa-valttaa/

Jos haluat kertoa jostakin ajankohtaisesta asiasta blogissa tai lehdessämme AmmattikeittiöOsaajassa, ota rohkeasti yhteyttä:marjut.huhtala@amko.fi , p.050 341 3957

***
Mukavaa syksyn jatkoa ja tapaamisiin tapahtumissa!


31.08.2016

Koululounas on loistojuttu!

Koulupäivän yksi tärkeimmistä asioista on monipuolinen koululounas viihtyisässä kouluravintolassa nautittuna. Useimmalle oppilaalle kouluateria onkin päivän tärkein annos. Mutta vain jos se tulee syödyksi.

Kouluruokadiplomi on mainio työväline kouluruokailun kehittämiseen. Itsearviointiin perustuva diplomimalli tukee ravitsemussuositusten noudattamista ja yhdessä syömisen iloa. Se kannustaa näkemään kouluruokailun tärkeänä osana koulun muuta kasvatustoimintaa.

Joko sinun kuntasi kouluissa on Kouluruokadiplomi?

Pidetään tänä syksynä yhdessä huolta siitä, että jokainen koulualainen syö lautasen tyhjäksi hyvillä mielin.

***
Lue lisää alla olevista linkeistä Ammattikeittiöosaajat ry:n myöntämistä  Kouluruoka-ja Makuaakkoset –diplomeista ja lähde rohkeasti mukaan kehittämään suomalaista, ainutlaatuista koulu- ja päiväkotiruokailua!

http://www.kouluruokadiplomi.fi/ajankohtaista/koulut-alkavat-kouluruokadiplomin-hakuun/

 

http://www.makuaakkosetdiplomi.fi/ajankohtaista/syyskausi-kayntiin/


18.08.2016

Amkon uutiskirje 7/2016

Ajankohtaisia tapahtumia ja kampanjoita

Herkkujen Suomi Rautatientorilla 18.-20.8.2016.

Suomalaisen ruokakasvatuksen tekijät tuovat ruokailoa Herkkujen Suomeen!

Maa- ja metsätalousministeriön toiminnallinen Ruokailo-osasto tutustuttaa lapset ja aikuiset hauskoihin ruokakasvatusmenetelmiin ja -toimijoihin, kouluruokailun ja ja kotitalousopetuksen edistämiseen, ravitsemussuosituksiin ja ruokahävikkiin.  Herkkujen Suomi -tapahtuma toimii kansallisena ruokakasvatuksen ajankohtaisareenana. Myös Ammattikeittiöosaajat ovat mukana Kouluruokadiplomin ja Makuaakkosten merkeissä.

Katso Herkkujen Suomi-tapahtuman koko ohjelma tästä:
https://www.mtk.fi/herkkujen_suomi/ohjelma/fi_FI/ohjelma/


Hävikkiviikkoa vietetään  29.8.-4.9.2016

Kuluttajaliitto järjestää tänä vuonna jo neljättä kertaa valtakunnallisen Hävikkiviikon 29.8.-4.9.2016 (viikko 35). Hävikkiviikko-kampanjan tavoitteena on kannustaa kaikkia ruokahävikin vähentämiseen ja ruuan arvostuksen lisäämiseen. Haasta toimipaikkasi ja asiakkaasi vähentämään hävikkiä kampanjaviikolla ja läpi vuoden!

Hävikkiviikon omalta ohjelmasivulla voit poimia ideoita, materiaaleja  ja faktatietoa hävikin vähentämiseksi ja haastekampanjan tueksi.
https://havikkiviikko.wordpress.com/category/materiaalit/

 

Koulumaitopäivää vietetään  28.9.2016

Maito ja Terveys ry tarjoaa päivän kunniaksi kouluruokaloiden seinille uuden julisteen ja maidon annostelijoihin hauskat eläinaiheiset tarrat. Aineisto jatkaa viimevuotista eläinteemaa.

Julisteen koko on 59 x 84 cm ja se on taitettu A4-kokoon. Tarrat ovat A5-kokoaja niitä on kaksi erilaista. Aineistopostitetaan kaikkiin alakouluihin automaattisesti, kuten vuosi sitten. Jos haluat enemmän aineistoa tai muuhun kuin alakouluun, sitä voi tilata syyskuun alusta lähtien www.maitojaterveys.fi kohdasta aineiston tilaus.

Kansainvälistä koulumaitopäivää vietetään maailmanlaajuisesti tänä vuonna 17. kertaa. Päivän vieton tarkoituksena on kiinnittää huomiota koulumaidon merkitykseen oppilaiden ravitsemuksessa.

 

Muistathan ilmoittautua Ammattikeittiöosaajien syksyn seminaariin

Seminaari järjestetään Taitotalon kongressikeskuksessa Helsingin Pitäjänmäellä 11.10.2016.
Pääsemme nauttimaan Taitotalon uudistuneista kokoustiloista ja herkullisista antimista.

Teemoina mm.palvelmuotoilu ruokapalveluissa, kasvisruokailun uudet trendit ja psykologisen pääoman johtaminen. Tule kuulemaan paikan päälle tuoreimmista ammattikeittiöalan teemoista.

Seminaaripäivän kolmen ruokalajin lounas tarjoillaan lautastarjoiluna Taitotalon uudistuvassa Talentti-ravintolassa jonottamata ja kiireettömästi.

Päivän tauoilla osallistujilla on mahdollisuus tutustua yhteistyökumppaneiden näyttelypisteisiin.

Katso
OHJELMA   ja ILMOITTAUDU

Seminaarin lisätiedot ja näyttelypaikkavaraukset:
Marjut Huhtala, marjut.huhtala@amko.fi , p.050 341 3957

***


02.08.2016

Amkon uutiskirje 6/2016

Tervehdys ammattikeittiöosaajat!

Työniloa töihin palaaville ja mukavaa loppukesää ihan kaikille!

Tempaisemme Amkon alkusyksyn käyntiin uudella Ystävä-jäseneksi-kampanjalla.
Jäsenen hankkiva saa nyt lahjaksi upean pussilakanasetin sisältäen:

2 x Kaisla-pussilakanaa  (150x210 cm) ja
2 x Kaisa-tyynyliinoja (
50x60 cm)
Materiaali: 100 % puuvillaa

Liittymislomakkeelle pääset TÄSTÄ:
http://www.amko.fi/jarjesto/liity-jaseneksi/ystaevae-jaesenhankintakampanjan-lomake/Kuva: Pentik

Tule mukaan syksyn seminaariin

Seminaari järjestetään Taitotalon kongressikeskuksessa Helsingin Pitäjänmäellä 11.10.2016.
Ajankohtaisten koulutusteemojen lisäksi pääsemme nauttimaan Taitotalon uudistuneista kokoustiloista ja herkullisista antimista.

Teemoina mm.palvelmuotoilu ruokapalveluissa, kasvisruokailun uudet trendit ja psykologisen pääoman johtaminen. Tule kuulemaan paikan päälle tuoreimmista ammattikeittiöalan teemoista.

Seminaaripäivän kolmen ruokalajin lounas tarjoillaan lautastarjoiluna Talentti-ravintolassa jonottamatat ja kiireettömästi.

Päivän tauoilla osallistujilla on mahdollisuus tutustua yhteistyökumppaneiden näyttelypisteisiin.

Katso
OHJELMA   ja ILMOITTAUDU

Seminaarin lisätiedot ja näyttelypaikkavaraukset:
Marjut Huhtala, marjut.huhtala@amko.fi , p.050 341 3957

***
Aurinkoa loppukesään - ollaan kuulolla!
t. Ammattikeittiöosaajat ry


17.06.2016

Valtakunnallisen kouluruokakilpailun voittajat valmistivat Rooman suurlähetystössä kouluruokaa

Lähde:Mediakatsaus Roomassa 8.6 järjestetystä kouluruokatapahtumasta (Ulkoministeriö)

Valtakunnallisen kouluruokakilpailun voittajajoukkue vieraili Roomassa 8. kesäkuuta. Suurlähettilään residenssissä järjestetyssä tapahtumassa Ruonalan koulun voittajajoukkue Kotkasta, tuotekehittäjä-kokki Jaana Huuhka sekä kokit Susanna Olkkonen ja Lenni Marttila valmistivat Suomen parhaan kouluruoka- aterian Italian median edustajille sekä kutsuvieraille. Kouluruoan perusperiaatteita ja käytäntöjä esitteli myös suurlähettiläs Janne Taalas.

Rooma__web.jpg
Kuva: Suomen suurlähetystö, Rooma

Paikalla olivat Italian opetusministeriöstä osastopäällikkö Rosa De Pasquale sekä Maria Cristina Tundo ja Gianluigi Benedetti. Opetusministeri Stefania Gianninin oli tarkoitus osallistua, mutta hänen osallistumisensa peruuntui viime hetkellä.

Juuri ennen tapahtumaa La Repubblicassa julkaistiin koko sivun juttu italialaisesta kouluruoasta. Artikkelissa Italian kaupungit laitettiin paremmuusjärjestykseen kouluruoan laadun ja terveellisyyden perusteella. Suomen tapahtuman pohjalta italialaismedia painottaa jutuissaan suomalaisen kouluruoan ainutlaatuisuutta,  edullisuutta ja laatua.

Rooma_2_web.jpg

Rooma 3_web.jpg

Kuvat: Suomen suurlähetystö, Rooma

Tapahtumasta kirjoitetuissa artikkeleissa suomalainen kouluruoka on ammattitaidon ja tehokkuuden tulos. Ruoan edullisuus ruokittavien oppilaiden määrään nähden on ihmetyksen ja ihailun aihe. Myös ruoan laatua sen hintaan nähden arvostetaan.

Maksuton kouluruoka- ihmettelyn aihe!

Mahdollisuus tarjota ilmainen kouluruoka on kirjoituksien mukaan erittäin ainutlaatuinen asia maailmassa. Jokaisessa jutussa mainitaan, että Suomi on Ruotsin ohella ainut maa, jossa on ilmainen kouluruoka. Ruoan arvoa lisää sen opetuksellinen puoli, jonka mukaan lapset opetetaan syömään monipuolisesti.

Maahanmuuttajalapset otetaan huomioon kahdessa artikkelissa.  Niissä alleviivataan, että ruoan avulla pyritään auttamaan lapsia sopeutumaan suomalaiseen ruokakulttuuriin.

Lehdissä siteerataan myös suurlähettiläs Taalasta, tämän mielipiteitä Roomasta sekä kyseisestä tapahtumasta. Suomen ja Italian välit ovat artikkeleiden mukaan lämpimät. Suomalaiset matkustavat Italiaan yhä enemmän ja italialaisten kiinnostus Suomea kohtaan on lisääntynyt.  Suomalaisten artikkeleiden mukaan Suomen esimerkkiä ei kuitenkaan pystytä toteuttamaan Italiassa, sillä ruokittavia lapsia on liian paljon. Erot ruokailukulttuurissa tuodaan esille Rosa De Pasqualen haastattelussa, jossa hän painottaa, että luomu- ja lähiruokaan tullaan panostamaan Italian kouluruoassa toisin kuin Suomessa. Myös kouluruokailuun varattu aika on Italiassa traditionaalisesti pitempi.

Linkit italialaisiin artikkeleihin:

http://www.eurocomunicazione.com/finlandia-allavanguardia-nel-mondo-cibo-nelle-scuole/

http://www.piuculture.it/2016/06/ciboscuolefinlandia/

http://cucineditalia.com/cuochi-finlandesi-cibo-per-le-scuole/

Suomalaiset artikkelit:

http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/2686419/Lohikeitto+maistui+pastan+ystaville+Rooman+helteessa

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/06/08/Kotkalaista%20kouluruokaa%20tarjoiltiin%20italialaisille%20Roomassa%20/2016320886762/4

http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ruoka/suomen-parasta-kouluruokaa-tarjoiltiin-italiassa-1.147783

 


03.06.2016

LILLA-hankkeessa karsitaan turhia välttämisruokavalioita

Kolmen kunnan LILLA-hankkeessa karsitaan turhia välttämisruokavalioita päiväkotiruokailussa. Kustannuksia säästyy ja mikä parasta:lapsen näkökulmasta tarpeettomasti ylläpidetystä välttämisruokavaliosta luopuminen merkitsee usein sekä ravitsemuksen että elämänlaadun paranemista.

Espoossa hankkeeseen osallistuminen on merkinnyt  kokeilupäiväkodissa mm. uudenlaista lomakekäytäntöä erityisruokavalioiden tilaamisessa. Hankkeessa kehitettiin kokeilukäyttöön lomake, jossa erityisruokavalion rastittamismahdollisuutta ei ole. Sen sijaan vanhempien tulee erikseen kirjoittaa lomakkeeseen vaikeita allergiaoireita aiheuttavat ja ravitsemuksellisesti keskeiset ruoka-aineet, kuten maito ja vilja. Lieviä oireita ei merkitä lomakkeeseen ollenkaan.

Lue hankkeesta lisää AmmattikeittiöOsaaja-lehdessä 2/2016 julkaistusta Krista-Korpela Kososen toimittamasta artikkelista:
VÄHEMMÄN VÄLTTÄMISRUOKAVALIOITA

AMKO_ruoka-allergiat_Roosaliina5_web.jpg
Kuva: Krista Korpela-Kosonen


24.05.2016

Lausuntopyyntö valtioneuvoston periaatepäätökseen

Ohessa  lausuntopyyntö, valtioneuvoston periaatepäätös ympäristön kannalta hyvien viljelytapojen ja eläinten hyvinvointia sekä elintarviketurvallisuutta edistävien tuotanto-olosuhteiden edistämisestä julkisissa elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa  (829/04.04.01.01/2016)

Periaatepäätöksen luonnos ja lausuntopyyntö

Voit lähettää kommenttisi 31.5.2016 mennessä sähköpostilla:
marjut.huhtala@amko.fi

Kokoamme lausunnoistanne Ammattikeittiöosaajat ry:n yhteisen lausunnon.

 


26.04.2016

Amkon uutiskirje 5/2016

Lahden seminaari inspiroi ennätysyleisöä!

Ammattikeittiöosaajien seminaarissa tähyttiin vahvasti tulevaisuuteen. Sibeliustalon upeissa puitteissa saimme tiivistä tietoa ammattikeittiöalan ajankohtaisaiheista, verkostoiduimme ja tutustuimme yritysten tuoteuutuuksiin. Kevään seminaari keräsi ennätysyleisön –osallistujia oli paikalla yli 160 henkilöä eri puolilta Suomea. Kiitos kaikille aktiivisille osallistujille, puhujille, yhteistyökumppaneille ja toimitsijoille! Saamamme palautteen perusteella päivien kokonaisantiin oltiin erittäin tyytyväisiä.

Amkon koulutuspäiväsivulta löydät koosteen osasta seminaariesityksiä ja tunnelmakuvia.
Koulutuspäivistä laaditaan myös kooste toukokuun lopussa ilmestyvään AmmattikeittiöOsaaja-lehteen. Seuraava Amkon seminaari järjestetään lokakuussa Helsingissä. Tästä infoamme tarkemmin vielä ennen kesälomia.

http://www.amko.fi/koulutuspaivat/

***
Kouluruoka-ja Makuaakkoset-diplomin tsemppidiplomit

Kevätseminaarissa julkistettiin Kouluruoka-ja Makuaakkoset-diplomin erikoistunnustukset ns. tsemppidiplomien saajat. Tsemppidiplomin myöntämisen perusteena on ruokapalveluntuottajan erityinen aktiivisuus diplomien hakemisessa oman alueensa kouluihin ja päiväkoteihin. Katso lisätietoa ja tsemppidiplomien saajat tästä:

 

http://www.kouluruokadiplomi.fi/ajankohtaista/tsemppidiplomit-ruokapalveluille/

***
Maksutonta koulutusta- osallistava opetussuunnitelma ja ruokakasvatus

Tiedoksi kuntanne rehtoreille, opetushenkilöstölle, ruokapalveluhenkilöstölle, päiväkodin henkilöstölle, terveydenhoitajille, iltapäiväkerhojen ohjaajille, koulunkäynnin ohjaajille ja opetus-ja sivistystoimen luottamushenkilöille. 

Uudistettu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet on käynnistänyt kouluissa paikallisten opetussuunnitelmien tekemisen. Uudet koulu- ja päiväkotiruokailua koskevat säännökset ja suositukset velvoittavat uudenlaiseen toimintakulttuuriin ja koko henkilöstön osallistamiseen ruokakasvatustyössä. 

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt rahoituksen koulutuskokonaisuuden järjestämiseen teidän työtänne auttamaan. Koulutuksen tavoitteina on antaa työvälineitä paikallisen opetussuunnitelman ja varhaiskasvatussuunnitelman tekemiseen koskien ruokailua ja ruokakasvatusta koulussa ja päiväkodissa. Koulutukseen osallistuvat henkilöt saavat uutta tietoa onnistuneen ja osallistavan ruokailun järjestämisestä, ruokakasvatuksesta, vastuullisista valinnoista ja ruokasivistyksen lisäämisestä. Tavoitteena on myös antaa työkaluja ja oivalluksia, jotta suomalainen koulu- ja päiväkotiruokailu nähtäisiin tärkeänä osana lasten ja nuorten kasvatus- ja opetustyötä. Koulutus on osallistujille maksutonta.

Koulutukseen sisältyy kaksi seminaaripäivää vuoden 2016 aikana sekä teidän työtänne helpottava etätehtävä, jonka voi tehdä ryhmätyönä, esimerkiksi koulukohtainen kouluruokailua koskeva suunnitelma koulun opetussuunnitelmaan, Kouluruoka- ja Makuaakkosetdiplomin työstäminen tai muu ruokakasvatusteko.

Tavoiteltava ryhmäkoko on noin 25 – 35 henkilöä. Ministeriön tahdon mukaisesti jokaisessa ryhmässä pitää olla niin opetus- kuin ruokapalveluhenkilöstöä. Kannustamme teitä yhteistyöhön lähialueen kuntien kanssa, mikäli ryhmäkoko ei muuten täyty. Koulutukseen sisältyy myös jokaisella koulutuspaikkakunnalla järjestettävä ja mahdollisuuksien mukaan toteutettava tietoisku oppilaille kouluruokailusta. 

Koulutuspaikat ja päivät sovitaan erikseen yhteyshenkilönne kanssa, joka kokoaa ryhmän ja hoitaa tilavarauksen ruokailuineen. Päivät sovitaan kalenterinne mukaisesti sellaisille päiville, jotka teille parhaiten sopivat. Koulutuksen saaminen paikkakunnallenne siis edellyttää yhteyshenkilön nimeämistä.

Olemme toteuttaneet vastaavia koulutuskokonaisuuksia laajasti ympäri Suomea vuodesta 2012 lähtien. Koulutukset ovat rakentaneet yhteishenkeä ruokapalvelussa, lisänneet kasvattajuutta ja yhteisöllisyyttä niin palveluketjussa kuin ruokailijoiden keskuudessa sekä osaltaan mm.vähentäneet ruokahävikkiä. Koulutttajatiimiimme kuuluvat kanssani professori Päivi Palojoki ja filosofian tohtori Seija Lintukangas. 

Ryhmät, joita voidaan perustaa yhteensä viisi eri paikkakunnille, muodostetaan varausjärjestyksessä eli kannattaa toimia nopeasti.

Lisätietoja sähköpostilla tatu.lintukangas@primedu.fi tai puhelimitse 050 5311665. Lisätietoja antaa myös Seija Lintukangas seija.lintukangas@gmail.com tai puh. 0405894446.


13.04.2016

Amkon uutiskirje 4/2016

Kevään merkkitapahtuma lähestyy- ennätysmäärä osallistujia tulossa Ammattikeittiöosaajien seminaariin Lahden Sibeliustalolle!

Kiitos kaikille teille, jotka olette ilmoittautuneet ensi viikon seminaariin Lahteen 20.-21.4.2016. Tiedossa monipuolinen kattaus ajankohtaisia puheenvuoroja ja yhteistyökumppaneidemme näyttelypisteitä. Odotamme innosta puhkuen tulevia koulutuspäiviä! Jos et ole ilmoittautunut ja haluaisit mukaan, niin vielä on mahdollisuus muutamaan lisäilmoittautumiseen, mikäli ilmoittaudut tämän viikon (vko 15) aikana.

Lisätiedot: Marjut Huhtala p.050 341 3957

Seminaaripäivän 20.4 perään pidetään Amkon virallinen kevätkokous.
Tässä esityslista.

***

Ammattikeittiöiden suunnittelua käsittelevä RT/SIT-ohje lausuntokieroksella

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoa  ammattikeittiöiden suunnittelua käsittelevästä RT/SIT-ohje-ehdotuksesta. Ohje sisältää ammattikeittiöiden suunnitteluun liittyviä perustietoja ja mitoitusohjeita. Ohjeessa ammattikeittiöllä tarkoitetaan kaikkia keittiöitä, joissa työskennellään ammattimaisesti ruokaa valmistaen. Ohje ei käsittele kotikeittiöitä. Ohje on tarkoitettu ensisijaisesti rakennussuunnittelun avuksi, mutta myös hankkeen muille osapuolille kuten tilaajalle, käyttäjälle ja urakoitsijalle. Ohjeita voidaan soveltaa myös ammatillisten oppilaitosten opetuskeittiöiden suunnitteluun.

 

Kokoamme jäsenistöstömme kommenteista yhteisen lausunnon. Voit välittää omat kommenttisi toiminnanjohtajalle 10.5 mennessä:marjut.huhtala@amko.fi

Tässä linkki ohje-ehdotuksen lausuntosivulle:
http://www.rakennustieto.fi/index/ajankohtaista/lausuntopyynnot.html.stx

***

Ilmoita toimipaikkasi ruokahävikin vähentämiseen tähtäävään Ravintolafoorumiin!

Kaikentyyppisille ravitsemispalveluille tarkoitettu, Luke:n koordinoima foorumi aloittaa keväällä 2016. Taustana foorumille on Euroopan komission tavoitteet vähentää ruokahävikkiä ja lisätä kiertotaloutta. Osallistujille tarjotaan mahdollisuus vapaaehtoisuuden ja yrityksen omien tavoitteiden mukaisesti lisätä resurssitehokkuutta, yhteistyötä sekä viestintää. Foorumi toimii alustavan suunnitelman mukaan vuoden ajan kevääseen 2017 ja on osallistujille maksuton.

Katso lisää tästä linkistä:
https://www.lyyti.fi/reg/ravintolafoorumi-kutsu


05.04.2016

Kouluruokadiplomi edistää kouluruokailua

Kysely: Kouluruokadiplomi edistää kouluruokailua

Onnittelut kaikille 2016 uusille Kouluruokadiplomi-kouluille! Diplomi on jo yli 260 koululla, katso tästä lista maakunnittain http://www.kouluruokadiplomi.fi/diplomikoulut/.

Diplomikouluille tehdyn kyselyn perusteella diplomi on koettu hyödylliseksi. Rehtorien ja ruokapalvelun edustajien mielestä se on parantanut koulun ja ruokapalvelun välistä yhteistyötä, tukenut ruokapalvelujen osaamisen kehittymistä sekä lisännyt mm. kouluruokailun arvostusta. Kyselystä saa tukea mm. diplomihaun esittelyyn opetuspuolen edustajille. Tutustu kyselyn http://www.kouluruokadiplomi.fi/ajankohtaista/kysely-diplomikoululle/

Kouluruokadiplomi.fi –sivut ovat uudistuneet

Kouluruokadiplomi.fi -sivusto on uudistunut. Uusi, käyttäjäystävällinen sivusto sisältää aiemmasta sivustosta tutut elementit eli diplomin hakemiseen liittyvän osaamistestin ja tukimateriaalin (valmennusaineisto), josta saa tietoa kouluruokailuun liittyvistä säädöksistä, suosituksista ja hyvistä käytännöistä.  Uudistunut sivusto on responsiivinen, joten tukimateriaaliin tutustuminen tai diplomin hakeminen on nyt entistä kätevämpää esimerkiksi tabletilla. Kouluruokadiplomi.fi -sivusto on toteutettu tammikuussa päiväkodeille suunnatun Makuaakkosetdiplomi.fi:n rinnalle. Sivustot on toteutettu yhteistyössä Aucor Oy:n kanssa. http://www.kouluruokadiplomi.fi/ajankohtaista/kouluruokadiplomin-sivut-uudistuneet/

Molempiin sivustoihin pääset jatkossa www.kouluruokadiplomi.fi ja www.makuaakkosetdiplomi.fi lisäksi kätevästi myös osoitteesta http://www.ruokadiplomit.fi/

Seuraa somessa @ruokadiplomit

Muistathan, että Kouluruoka- ja Makuaakkoset-diplomia voit seurata somessa, löydät meidät uusitulla tunnuksella @ruokadiplomit.
Twitter @ruokadiplomit
Facebook.com/ruokadiplomit

Ota yhteyttä
Kiinnostuitko diplomin hausta?
Projektipäällikkö Virpi Kulomaa, virpi.kulomaa@amko.fi,  050 339 6844


18.02.2016

Ammattikeittiöosaajat ry:n uutiskirje 3/2016

Vastaa kyselyyn kouluruokailun kansainvälistymisestä!

  • Muuttaako monikulttuurisuus työtäsi?

  • Miten erilaiset etniset taustat näkyvät kouluruokailussa?

Kerro oma näkemyksesi kouluruokailun ammattilaisille suunnatussa
lyhyessä kyselyssä.

Vastaamalla viimeistään 9.3. voit voittaa Street Food -keittokirjan.

Tulokset raportoidaan Gastrossa

Kyselyn toteuttaa ruokaan erikoistunut markkinointitoimisto Trust Food. Tuloksista kerrotaan ruokapalvelun kuntapäättäjille suunnatussa Ateriapalvelun viiltävät- seminaarissa Gastrossa 18.3.2016.

Mielipiteesi on tärkeä, tervetuloa vastaamaan!

***
Tulethan mukaan Amkon seminaariin Lahteen 20.-21.4.2016!
- tiedossa kevään monipuolisimmat koulutuspäivät ruokapalveluesimiehille,- asiantuntijoille ja -ammattilaisille

Teemoina: Kansallinen allergiaohjelma- vähenevätkö erityisruokavaliot?, digiajan ammattikeittiö ja monikulttuurisen työyhteisön johtaminen, elintarviketietoasetus, mieleenpainuva asiakaspalvelu, työn mitoitus osana modernin keittiötyön prosessisuunnittelua sekä paljon muuta ajankohtaista tietoa!

Seminaarin tauoilla on mahdollisuus osallistua yhteistyökumppaneidemme näyttelypisteisiin.

kts. tästä koulutuspäivien  Ohjelma ja Ilmoittaudu

***
Ammattikeittiöosaajat mukana Gastrossa

Olemme mukana Gastro´16-messuilla maa-ja metsätalousministeriön Ruokaketju-hankkeiden yhteisosastolla. Esittelemme messupisteellä muun muassa uutta Makuaakkoset-diplomia. Tervetuloa tapaamaan meitä!

Poimi tietoa Gastron seminaarista Ateriapalvelun viiltävät valinnat:

Ensimmäisen messupäivän 16.3 seminaarin teemana on kestävä kehitys, eettisyys, geenimuuntelu ja puhtaus.  17.3. teemana ovat raha ja ruoanvalmistuksen kustannukset. Messujen viimeisen päivän 18.3. seminaari keskittyy ruokakulttuuriin ja ruokakasvatukseen. Case-esimerkkinä Ammattikeittiöosaajien Makuaakkoset-diplomi.

Perjantaina 18.3. Gastro-messuilla järjestetään myös Motivan ja maa- ja metsätalousministeriön seminaari Pohjoismaissa julkisissa ja yksityisen sektorin ammattikeittiöissä kehitetyistä innovatiivisista ratkaisuista ja hyvistä käytännöistä.

Ammattikeittiöiden osaaminen nousee esiin myös keskiviikkona 17.3. järjestettävässä Valtakunnallisessa kouluruokakilpailussa.

Seminaareihin ilmoittaudutaan etukäteen osoitteessa www.gastrohelsinki.fi.
(klikkaa kohta Ohjelma)

***
Ystävä jäseneksi

Pyydä kollegasi mukaan Ammattikeittiöosaajiin!
Uuden jäsenen hankkinut saa lahjaksi Pentikin Kaisla-torkkupeiton ( 130x170 cm)
Värivaihtoehdot:roosa ja sininen
Merkitse jäsenlomakkeen lisätieto-kenttään värivaihtoehto.
Tästä pääsette täyttämään YSTÄVÄ JÄSENEKSI-lomakkeen:

http://www.amko.fi/jarjesto/liity-jaseneksi/ystaevae-jaesenhankintakampanjan-lomake/

***

 


02.02.2016

Amkon uutiskirje 2/2016

Muistathan ilmoittautua Ammattikeittiöosaajien seminaariin Lahteen 20.-21.4.2016!

Tiedossa monipuolinen ja mitä ajankohtaisin ohjelma ruokapalveluesimiehille ja -ammattilaisille.

Teemoina mm.

• Kansallinen allergiaohjelma- vähenevätkö erityisruokavaliot?

• Digiajan ammattikeittiö ja monikulttuurisen työyhteisön johtaminen

• Elintarviketietoasetus

• Mieleenpainuva asiakaspalvelu

• Työn mitoitus osana modernin keittiötyön prosessisuunnittelua

kts. tästä koulutuspäivien  Ohjelma jaIlmoittaudu

Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus päivitetty

VRN  ja Kela ovat päivittäneet korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuosituksen 1.2.2016. Suosituksella edistetään opiskelijoiden hyvää ravitsemusta, terveyttä ja opiskeluvireyttä sekä varmistetaan opiskelija-aterioiden hyvä laatu. Suositus on päivitetty uusimpien ravitsemus-suositusten mukaiseksi.

Suosituksen tärkeimpiä uudistuksia on se, että opiskelijaravintolat ohjeistetaan käyttämään ruoanvalmistuksessa jodioitua suolaa. Suosituksen kriteerit täyttävää kalaruokaa tulee nyt tarjota vähintään kaksi vertaa viikossa. Rasvan, proteiinin, hiilihydraattien, suolan sekä D-vitamiinin ja folaatin saantia koskevat suositukset on päivitetty vastaamaan uusimpia kansallisia ravitsemussuosituksia.

Suosituksessa käsitellään uusina aiheina mm. aterioiden suositeltavia annoskokoja, aterioista tiedottamista, ruokahävikin vähentämistä sekä syömishäiriöiden ja hammassairauksien ehkäisyä.

”Kelan tukema opiskelija-ateria ei ole pelkkä pääruoka vaan ateriakokonaisuus”, korostaa johtava tutkija Paula Hakala. ”Siihen kuuluvat pääruoan lisäksi tuoreet kasvikset tai tuoresalaatti, kasviöljypohjainen salaatinkastike, leipä, rasvalevite ja ruokajuoma.”

 

 

Suositus on luettavissa ja tulostettavissa Kelan verkkosivulla kohdassa ateriatuki.

Ruokatieto yhdistys ry julkaisi Kouluruoka-agentin käsikirjan!

Kouluruoka-agentteina koulussa toimivat valitut oppilaat, opettajat sekä keittiön väki ja he muodostavat agenttitiimin. Agenttitiimi kokoontuu säännöllisesti yhteisen pöydän äärelle pohtimaan, miten juuri oman koulun kouluruokailu voi ja miten sitä voisi edelleen kehittää. Kouluruoka-agentin käsikirjassa kerrotaan, kuinka agenttitiimi perustetaan ja mitä agenttitiimi voisi tehdä.

Agenttitoiminnassa kouluruokailu nähdään kokonaisuutena, joka sisältää ruuan lisäksi monia muita elementtejä, joita ovat esimerkiksi ruokailun sosiaalinen merkitys, tavat, kouluravintolan viihtyisyys, ruokailuaika- ja ajankohta, ruuan mieluisuus, teemaviikot ja tapahtumat kouluravintolassa. Kouluruoka-agentin käsikirjassa annetaan vinkkejä, miten koko kouluruokailun kokonaisuutta tarkasteltaessa voidaan helposti löytää pieniä tapoja tehdä merkittäviä muutoksia.


Kuva: Ruokatieto yhdistys ry, Tuukka Ervasti

Agenttitiimin toiminta-ajatuksena on myönteinen ja innostava yhdessä tekeminen. Tärkein tavoite on saada oppilaat mukaan kouluruokailun kehittämiseen ja kaikki oppilaat ruokailemaan päivittäin. Agenttitiimin tavoitteena on mahdollistaa avoin vuoropuhelu ja palautteen ja kehittämisehdotusten antaminen puolin ja toisin. Agenttitiimin valmennuksella koulun väki yhdessä kehittää ja ylläpitää hyvää kouluruokailuhenkeä.

LISÄTIETOJA
Projektipäällikkö Emmi Tuovinen
emmi.tuovinen@ruokatieto.fi
p. 040 821 9099

Käsikirjaan pääset tutustumaan tästä:
Kouluruoka-agentin käsikirja

***
Mukavaa helmikuun jatkoa!


27.01.2016

Makuaakkoset-diplomi nyt julkaistu!

Mitä lapsena maistetaan – se aikuisena muistetaan

Pohja hyville ruokailutottumuksille luodaan jo varhaislapsuudessa. Kukapa ei muistaisi lapsuuden positiivisia ruokaelämyksiä vielä aikuisenakin. Ammattikeittiöosaajat ry:n tuottama Makuaakkoset-diplomi® kannustaa päiväkoteja luomaan ruokailutilanteistaan myönteisiä, syömään kannustavia ja sosiaalisesti virikkeisiä hetkiä.

makuaakkoset_pienet_23A3386_small_550 (003).jpg

Ensimmäiset Makuaakkoset-diplomit® luovutettiin 26.1.2016 pidetyssä lanseeraustilaisuudessa hankkeen piloteille Kartanonrannan päiväkodille ja Kirkkonummen ruokapalveluille, Iittalan päiväkodille ja Fazer Food Servicesille sekä Hepokullan päivähoitoyksikölle ja Arkealle. Kuvassa (ylärivi vas.) ruokapalvelujohtaja Toini Linnanmäki ja keittiöpäällikkö Seija Hulkko (Kirkkonummen ruokapalvelut) operatiivinen päällikkö Mervi Mikkola (Fazer Food Services), projektipäällikkö Virpi Kulomaa (Ammattikeittiöosaajat ry), toiminnanjohtaja Marjut Huhtala (Ammattikeittiöosaajat ry), varapuheenjohtaja Anssi Kaikkonen (Ammattikeittiöosaajat ry). Alarivi (vas.) päiväkodin johtaja Tuula Nyman (Kartanonrannan päiväkoti), päiväkodin johtaja Satu Kokkonen (Iittalan päiväkoti) ja palvelujohtaja Paula Juvonen (Arkea). (Kuva: Tomi Setälä)

Tuttuus, turvallisuus ja ruoka-aineiden tunnistettavuus ovat leikki-ikäiselle tärkeimpiä asioita ruokailutilanteessa. Parhaimmillaan kaikki päiväkodin aikuiset voivat edistää lasten hyvää ravitsemusta, ruokaan liittyvää oppimista sekä ruokailun sosiaalista ulottuvuutta.

2015diplomi_23A0656_small550 (003).jpg

Makuaakkoset-diplomin® kriteerit läpäisevissä päiväkodeissa ruokalista on tasapainoinen ja noudattelee lapsille laadittuja ravitsemussuosituksia (THL 01/2016). Ruokailutilanteesta pyritään rakentamaan mahdollisimman kiireetön ja eri ikävaiheessa olevien lasten ruokatarpeet huomioiva. Päiväkodissa sallitaan ruokaleikit ja kannustetaan lapsia oppimaan ruoan reitti pellolta pöytään. Ruokailu rytmittää päiväkodin arkea tärkeällä tavalla.

”Makuaakkoset-diplomi® on jatkumo Ammattikeittiöosaajien kolme vuotta sitten lanseeraamalle Kouluruokadiplomille. Nämä molemmat diplomimallit tukevat kansallisten ravitsemussuositusten jalkauttamista ja nostavat suomalaisen joukkoruokailun ja sen tekijöiden arvostusta”, iloitsee toiminnanjohtaja Marjut Huhtala.

Makuaakkoset-diplomin® hakuvaiheessa päiväkodeissa käydään moniammatillisesti läpi 45-kohtainen kysymyssarja, jonka pääteemoina ovat ravitsemusosaaminen, ruokakulttuurin opettelu osana lapsen sosiaalistumisprosessia, ruoka-, hygienia- ja ympäristöosaaminen sekä päiväkotien kannustaminen moniammatilliseen yhteistyöhön ruoka-asioissa.

”Diplomin kysymyssarjaa on laadittu yhteistyössä viiden pilottipäiväkodin kanssa noin vuoden ajan, ja sitä on testattu useaan otteeseen. Tavoitteenamme on ollut toteuttaa käytäntöön soveltuva työkalu, joka tukee aidosti päiväkodin, ruokapalveluntuottajan ja kotien välistä yhteistyötä, kertoo hankkeen projektipäällikkö Virpi Kulomaa.

Diplomin voivat suorittaa niin kunnalliset kuin yksityisetkin päiväkodit. Diplomin hakemista varten on avattu uusi ja käyttäjäystävällinen makuaakkosetdiplomi.fi -sivusto, jonka tietosisältö on vapaasti kaikkien varhaiskasvatuksen ruokailusta kiinnostuneiden käytettävissä.makuaakkoset_300x200px.jpg

 Tutustu ja hae www.makuaakkosetdiplomi.fi

Lisätiedot:

Virpi Kulomaa, projektipäällikkö, virpi.kulomaa@amko.fi, 050 339 6844
Marjut Huhtala, toiminnanjohtaja, marjut.huhtala@amko.fi, 050 341 3957

Makuaakkoset-diplomi on osa Ammattikeittiöosaajien Arvostusta ammattikeittiöille -hanketta.

Hankkeen päärahoittaja on maa- ja metsätalousministeriö. Yritystukijoina toimivat Valio Oy, Heinon Tukku Oy, Unilever Food Solutions, Electrolux Professional Oy ja Atria Suomi Oy. Hankeyhteistyössä ovat lisäksi mukana Valtion ravitsemusneuvottelukunta, Opetushallitus, Espoo Catering, Jyväskylän aikuisopisto ja Haaga Helia Ammattikorkeakoulu.

***

Makuaakkoset-diplomi on hyvä työkalu uusien Syödään yhdessä- suositusten jalkauttamiseen

THL julkaisi viime viikolla uudet Syödään yhdessä- lapsiperheiden ruokasuositukset.
Lapsiperheiden uusissa Syödään yhdessä  -ruokasuosituksissa korostetaan  ruokakasvatusta, lapsen syömään oppimisen tukemista ja  perheen yhteisten ruokahetkien tärkeyttä.  Suositukset kattavat perheen ruokailun raskauden suunnittelusta aina lapsen varhaiseen aikuisuuteen saakka.  Kansalliset suositukset on laatinut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtajan asettama työryhmä. Valtion ravitsemusneuvottelukunta on hyväksynyt suositukset ja ne julkaistiin  yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

Lapsiperheiden ruokasuositukset on ensisijaisesti tarkoitettu tietolähteeksi kaikille niille ammattiryhmille, joiden tehtäviin kuuluvat perheiden ja lasten ravitsemusneuvonta tai ruokapalvelu, mutta yhtä hyvin niistä hyötyvät myös lastensa ravitsemuksesta kiinnostuneet perheet.

Tästä koonnista näet lyhyesti tiivistettynä suositusten erityisesti joukkoruokailua koskevat ohjeet:
KOONTI SUOSITUSTEN JOUKKORUOKAILUA KOSKEVASTA OSUUDESTA

Linkki: suosituksiin löytyy THL:n Julkari-järjestelmästä:

http://www.julkari.fi/handle/10024/129744


07.01.2016

Menestyksellistä Uutta Vuotta 2016!

Menestystä ja toimintatarmoa Uuteen Vuoteen 
ammattikeittiöosaajat!

Toivottavasti koet järjestömme omaksesi myös alkaneena vuonna.
Amkon kevätseminaarin ohjelma on juuri julkaistu ja ilmoittautuminen käynnistynyt!
20.-21.4.2016 Lahden Sibeliustalossa järjestettävä seminaari  tarjoaa ajankohtaista täydennyskoulutusta ravitsemisalan esimiehille, opettajille  ja ammattilaisille.

Teemoina mm.

• Kansallinen allergiaohjelma- vähenevätkö erityisruokavaliot?

• Digiajan ammattikeittiö ja monikulttuurisen työyhteisön johtaminen

• Elintarviketietoasetus

• Mieleenpainuva asiakaspalvelu

• Työn mitoitus osana modernin keittiötyön prosessisuunnittelua

kts. tästä koulutuspäivien  Ohjelma ja Ilmoittaudu

***
Arvostusta ammattikeittiöille-hanke jatkuu

Kampanjoimme muun muassa suomalaisen kouluruokailun puolesta pitämällä yllä Kouluruokadiplomi-käytäntöä. 

Aivan lähiaikoina dplomi saa toivotun jatko-osan: päiväkotiruokailuun laaditun Makuaakkoset -diplomin, jota voivat hakea niin julkiset kuin yksityisestkin päiväkodit  ruokailutilanteensa kehittämiseen.

Tästä ja muista  hankkeeseemme liittyvästä tiedotamme lisää
uutiskirjein ja jäsenlehdessämme.

***
Onnittelut Kouluruokadiplomin vuonna 2013-2015 ansainneille kouluille!
Tähän mennessä diplomikouluja on kertynyt yli 200.
Diplomi on edelleen koulujen haettavissa.
Tarkemmat ohjeet löytyvät diplomisivuilta:

http://kouluruokadiplomi.fi/

***
MMM haluaa selvittää kotimaisen ruoan käyttöastetta
kuntaruokailussa

Tuorein blogitekstimme muistuttaa meneillään olevasta kyselystä, jossa kuntien ruokapalveluista vastaavilta tiedustellaan kotimaisten raaka-aineiden hankinnasta  ja näiden käyttöasteesta kuntaruokailussa.
Käy kurkkaamassa
kirjoitus.

***
Motivalta uusi opas ympäristöä säästävien kylmälaitteiden ja
astianpesukoneiden hankintaan

Oppaan tarkoituksena on auttaa valitsemaan energiatehokkaampia ja ympäristöä säästävämpiä ammattikeittiölaitteita. Opas sisältää hankintaohjeistusta ja ympäristökriteereitä yleisimmille ammattikeittiöiden astianpesukonetyypeille ja kylmälaitteille.

***
Muistattehan alueelliset tapahtumaillat

Osallistu ja houkuttele kollegasikin mukaan Amkon aluetapahtumiin!

Reippaan raikasta talvea - nähdään tapahtumissa!


01.12.2015

AmmattikeittiöOsaaja 4/2015

Vuoden viimeisen lehden erityisteemana on ikäihmisten ravitsemus. Joulukuun numero on juttumäärältään muutoinkin erittäin runsas. Lämmin Kiitos kaikille lehteen haastattelun antaneille! Tämänkin lehden myötä todistamme, kuinka arvokasta työtä ravitsemisalalla tehdään.

Antoisia lukuhetkiä ja valoisaa joulukuuta!

Voit antaa palautetta ja ehdottaa  tulevien lehtien juttuaiheita alla olevasta linkistä. Numerosta 4/2015 palautetta antaneiden kesken arvomme yhden ilmaisen osallistumispaikan kevään Ammattilaisseminaariin Lahdessa 20.-21.4.2015.
Linkki  lehden palautesivulle:
http://www.amko.fi/jarjesto/jasenlehti/palaute-jaesenlehdestae/

Pikkukansi_isompi.jpg